Aangepast zoeken

donderdag 30 juli 2020

Nieuwe afvalstoffenverordening; Containers voor restafval worden minder vaak geleegd, van 1x per 2 weken naar 1x per 4 weken

De Afvalstoffenverordening raakt ieder huishouden van Zoetermeer. De gemeente vraagt u, als inwoner, daarom om uw mening en ideeën over de nieuwe verordening die vanaf 2021 geldt. 

In de nieuwe verordening zijn een paar dingen anders dan in de verordening van 2019:   

  • De containers voor restafval worden minder vaak geleegd, van 1x per 2 weken naar 1x per 4 weken.
  • Inwoners die containers hebben, krijgen er 1 container bij voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). Deze PBD container wordt 1x per 4 weken geleegd.
  • Als inwoner kunt u gratis een extra PBD-container aanvragen.
  • Medewerkers van de afvalinzameling mogen afval dat klaar staat voor inzameling  doorzoeken en/of verspreiden.
  • De lijst met huishoudelijk afval wat apart wordt ingezameld is aangepast. 

Geef uw reactie

De voorlopige versie van de Afvalstoffenverordening 2021 ligt vanaf vrijdag 17 juli tot en met 11 september 2020 ter inzage. 

Tijdens die periode kunt u uw reactie en ideeën per e-mail sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl. U kunt ook een brief sturen naar het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de afdeling projectmanagement. Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. 

Uw reactie kan mogelijk zorgen voor een aanpassing van de Afvalstoffenverordening 2021. Er wordt een eindverslag gemaakt met daarin alle reacties en of reacties hebben geleid tot een aanpassing van de verordening. Het eindverslag sturen wij naar alle inwoners die hebben gereageerd. 

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws