Aangepast zoeken

woensdag 10 juni 2020

Eén ingang voor ondersteuning op maat

De gemeenteraad van Zoetermeer stemde dinsdag 2 juni unaniem in met het voorstel om zorg en ondersteuning in de wijken van Zoetermeer anders te organiseren. Zorg- en welzijnsorganisaties moeten vanaf 1 mei 2021 intensiever gaan samenwerken. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het leveren van hulp- en ondersteuning in een wijk. Zij krijgen daarvoor ook samen een budget. Hiermee worden inwoners vanaf 18 jaar die hulp of ondersteuning nodig hebben - via één duidelijke ingang - beter en sneller geholpen.

Kwaliteit bieden, nu en in de toekomst

'Er gaat op dit moment heel veel goed op het gebied van zorg en ondersteuning in Zoetermeer. Kijken we naar de toekomst dan is de verwachting dat het aantal inwoners dat een beroep gaat doen op zorg- en welzijnsvoorzieningen zal stijgen, en ook de zwaarte van de hulpvraag zal toenemen. Dit komt bijvoorbeeld omdat mensen steeds ouder worden, maar ook omdat mensen steeds langer zelfstandig wonen.', zegt wethouder Ingeborg ter Laak van Zorg en Welzijn, 'Het budget dat hiervoor beschikbaar is groeit niet mee met de toenemende vraag. Daarom is het nodig om ondersteuning en hulp in wijken anders te organiseren. Zo zorgen we ervoor dat we de kwaliteit en de zekerheid die er nu is ook in de toekomst kunnen blijven bieden'.

Verschillende organisaties

In Zoetermeer zijn meer dan 100 organisaties betrokken bij het hulp bieden aan inwoners met een hulp- of ondersteuningsvraag. Door de vele organisaties is het voor inwoners vaak onduidelijk bij wie ze moeten zijn voor welk soort ondersteuning. Soms hebben inwoners te maken met meerdere medewerkers van verschillende organisaties. Tegelijkertijd wordt er nog onvoldoende samengewerkt door de organisaties. Het gevolg is dat mensen niet altijd de juiste ondersteuning krijgen. Een ongewenste situatie die - naast het ongemak voor inwoners - ook hoge kosten met zich meebrengt.

Ondersteuning op maat

Zorg- en welzijnsorganisaties moeten daarom vanaf 1 mei 2021 intensiever gaan samenwerken. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het leveren van hulp- en ondersteuning in een wijk. Zij krijgen daarvoor ook samen een budget. Hiermee heeft de inwoner straks één duidelijke ingang, waar de ondersteuning op maat geregeld wordt. Dat kan kleine, eenvoudige ondersteuning zijn, zoals informatie- en adviesvragen, begeleiding en dagbesteding, maar ook intensievere vormen zijn mogelijk. Organisaties die samenwerken leveren de hulp. Iedere inwoner krijgt de ondersteuning die het beste past bij zijn situatie, mogelijkheden en behoeften.

Welzijns- en zorgorganisaties denken mee

Het voorstel heeft impact op de betrokken welzijns- en zorgorganisaties. Daarom zijn zij vanaf juli 2019 via marktconsultaties actief betrokken bij deze verandering. Nu de Zoetermeerse gemeenteraad akkoord is met deze nieuwe manier van het organiseren van hulp en ondersteuning, wordt gestart met delen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), namelijk begeleiding en dagbesteding, gesubsidieerde welzijnsactiviteiten en preventieve jeugdactiviteiten. Inwoners van Zoetermeer die te maken krijgen met deze veranderingen ontvangen vooraf bericht over wat dit voor hen betekent.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws