Aangepast zoeken

donderdag 28 mei 2020

Toekomstvisie op levendige en aantrekkelijke binnenstad

Met de conceptvisie Binnenstad 2040 zet de gemeente in op een hoogwaardig stedelijk woonmilieu met een breed aanbod aan woningen, (culturele) voorzieningen en groene verblijfsgebieden. In de nieuwe toekomstvisie stelt de gemeente onder andere voor om cultuurpodium De Boerderij te verhuizen naar de binnenstad, het gebied rondom Markt 10 en het Dobbegebied verder te ontwikkelen, en de verschillende deelgebieden van de binnenstad beter met elkaar te verbinden.  

Wethouder Robin Paalvast (Wonen, Cultuur & Binnenstad): “Een samenhangende visie op de binnenstad is nodig om te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst. Binnensteden veranderen. Naast winkelen is steeds meer behoefte aan woonruimte, ontmoetingsplaatsen en voorzieningen. Het gaat niet alleen om stapelen van stenen maar ook om toevoegen van kwaliteit. Daarom is het belangrijk dat we investeren in onze binnenstad zodat die levendig en aantrekkelijke blijft met mooie pleinen en veel groen!” 

De laatste jaren is de binnenstad al ontzettend veranderd. Het Stadhuisplein en de RandstadRailhalte zijn vernieuwd, het Cadenzaplein met horeca en woningbouw is gerealiseerd, er zijn verschillende kantoren omgebouwd tot jongerenwoningen en de upgrade van het Stadshart is in volle gang met een nieuwe uitstraling van de winkelstraat.

Woningbouwopgave en schaalsprong

Net als veel andere steden in de regio heeft Zoetermeer een grote woningbouwopgave. De gemeente wil in Zoetermeer de komende tien tot vijftien jaar minstens 10.000 woningen bijbouwen. Ruim 2.000 woningen daarvan komen in de binnenstad. In de visie is in samenhang met openbare ruimte gekeken naar nieuwe woningbouwlocaties. Deze zijn nodig om de druk op de woningmarkt te verlagen en doorstroming te bevorderen. Zo wordt voorgesteld langs de zogenoemde zuidflank een flink aantal woningen te realiseren. Dit is het gebied langs de Nederlandlaan tussen de Albert Heijn-garage en het stadhuisplein.

Starten met herontwikkeling Markt 10, parkeergarage en aanleg Centraal Park

De gemeenteraad heeft in 2019 de uitgangspunten voor de herontwikkeling van Markt 10 en omgeving vastgesteld, inclusief de realisatie van een ondergrondse parkeergarage onder de Markt. Het college stelt de raad nu voor om budget beschikbaar te stellen voor de aanbesteding voor twee woongebouwen met voorzieningen in de plint, de parkeergarage en de inrichting van de openbare ruimte van de Markt als onderdeel van het Centraal Park.

Cultuurpodium impuls voor Binnenstad

In de conceptvisie Binnenstad 2040 is aangegeven dat het belangrijk is dat De Boerderij verhuist naar de binnenstad. De komst zorgt voor een belangrijke culturele en economische impuls. Ook komt het tegemoet aan de uitbreidingswensen van het cultuurpodium. De gemeente heeft een locatieonderzoek laten uitvoeren waarbij de locatie Brandweerkazerne Brusselstraat als zeer kansrijk wordt bevonden.

Besluitvorming en vervolg

Van 8 juni tot 23 juni 2020 kan iedereen via het online platform Doemee reageren op de visie. Op basis van de reacties wordt een definitieve versie van de visie opgesteld. De besluitvorming door de gemeenteraad over de visie Binnenstad staat gepland in september. Begin juli staat besluitvorming over de herontwikkeling van Markt 10 op de raadsagenda. Via een afzonderlijk besluitvormingstraject wordt de nieuwbouw van het Cultuurpodium de Boerderij in gang gezet. 

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws