Aangepast zoeken

zondag 5 april 2020

Faillissement Hulpmiddelencentrum: gevolgen voor Zoetermeer

Op 3 april 2020 is het faillissement van het Hulpmiddelencentrum uitgesproken. Het Hulpmiddelencentrum is sinds 1 maart 2018 de vaste leverancier in de gemeente Zoetermeer voor hulpmiddelen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals scootmobielen en rolstoelen.

'Dit faillissement is voor alle betrokkenen heel erg', zegt wethouder Ingeborg ter Laak van Zorg en Welzijn, 'Onze prioriteit zijn de inwoners van Zoetermeer die afhankelijk zijn van de hulpmiddelen. We wisten dat het hulpmiddelencentrum het moeilijk had. Daarom hebben we de afgelopen dagen alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de dienstverlening aan hen door kan blijven gaan. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met andere leveranciers.'

Afspraken andere leveranciers

Het contact met deze andere leveranciers was er al omdat het Hulpmiddelencentrum en de gemeente Zoetermeer in december 2019 een vaststellingsovereenkomst hadden gesloten. Reden voor deze overeenkomst was dat het Hulpmiddelencentrum niet altijd kon voldoen aan de eisen die de gemeente Zoetermeer stelt aan de levering en onderhoud van de middelen. In de overeenkomst is afgesproken dat de gemeente op zoek gaat naar een nieuwe aanbieder en dat het Hulpmiddelencentrum nog levert tot de nieuwe aanbieder gevonden is. De gemeente had volgens de overeenkomst wel het recht om een andere leverancier in te schakelen als dit nodig is. Bijvoorbeeld als het Hulpmiddelencentrum een bepaalde voorziening echt niet kan leveren.

Gevolgen voor Zoetermeer

Andere leveranciers nemen per direct de dienstverlening aan inwoners over. Wie nu voorzieningen gebruikt die door het Hulpmiddelcentrum zijn geleverd kan deze gewoon houden. Alle inwoners van Zoetermeerder die gebruik maken van Wmo-hulpmiddelen ontvangen begin week 15 een brief met meer informatie en contactgegevens waar zij terecht kunnen met vragen. Deze informatie wordt zodra deze beschikbaar is ook gepubliceerd op de website van de gemeente.

Spoedreparaties

Als u nu een hulpmiddel heeft en er moet met spoed een reparatie gebeuren dan kunt u voorlopig contact opnemen met het volgende telefoonnummer: 079-346 9824 (Reva Solutions).

Aanbestedingstraject

Ondertussen is de gemeente Zoetermeer op zoek naar een nieuwe vaste leverancier. Het aanbestedingstraject hiervoor loopt door.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws