Aangepast zoeken

donderdag 12 maart 2020

Regionaal akkoord voor het opleiden van duizenden extra IT'ers

Samen met 14 andere partijen in de regio zet Zoetermeer in op het opleiden van duizenden extra IT'ers. Dinsdag 10 maart ondertekenden de deelnemende partijen een akkoord waarmee Zuid-Hollandse werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden krachten bundelen om koploper te worden op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen, de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland te worden en het tekort aan IT-personeel terug te dringen.

Er is een groot tekort aan IT'ers, ook in Zuid-Holland. Om meer IT'ers op te leiden en de bekendheid met IT bij andere werkenden te vergroten is WE IT opgericht. WE IT is een consortium van overheden, (particuliere en private) opleiders en het bedrijfsleven dat ervoor wil zorgen dat het aantal IT'ers groeit én dat werkenden in andere functies vertrouwd raken met IT.

Opleiden, bijscholen en omscholen zijn daarbij essentieel. Daarvoor ondersteunt WE IT een aantal bestaande initiatieven in de provincie. Er zijn negen deelprojecten die door WE IT worden versterkt of opgeschaald: ICT Praktijk Academie, Make IT Work, Techgrounds, The Young Digitals, TekkieWorden, Next Maritime Professional, Digitalisering MKB, Young Capital Next en een project voor het stimuleren van de bewustwording rondom cybersecurity. Voor de ondersteuning van deze projecten vraagt WE IT binnenkort subsidie aan bij Provincie Zuid-Holland. De pilotfase loopt tot en met 2021, daarna wordt WE IT mogelijk verlengd tot en met december 2023.

Bijdrage Dutch Innovation Park aan regionale ontwikkelingen

Deze impuls in de IT-sector is goed voor de stad Zoetermeer en het Dutch Innovation Park. Het Dutch Innovation Park is al dé plek in de Randstad voor toegepaste innovaties op het gebied van cyber security, big data, smart mobility en e-health & care. Hier delen IT-bedrijven en ruim 800 IT-studenten kennis en werken er samen. Jan Iedema, wethouder Onderwijs, Economie en Innovatie benadrukt: 'Het is belangrijk om vanuit het Dutch Innovation Park met onze partners een bijdrage te leveren aan goed onderwijs in de IT-sector en te zorgen dat mensen duurzaam kunnen blijven meedoen. Hiermee breiden we onze samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven nog verder uit.'

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws