Aangepast zoeken

woensdag 4 maart 2020

Oproep aan Tweede Kamer: zet wijk-verpleegkundige in als preventieve spil

Vandaag, woensdag 4 maart 2020, praat de Tweede Kamer over de wijkverpleging in Nederland. ANBO stuurde een brief naar de betrokken Kamerleden met de punten die wat ons betreft besproken moeten worden. Eén daarvan is de preventieve rol van de wijkverpleegkundige: door ouderen in een vroeg stadium thuis de juiste zorg en ondersteuning te bieden, kunnen mensen langer zelfstandig wonen en wordt veel zorggeld bespaard.

ANBO wil dat de wijkverpleegkundige niet alleen hoogwaardige zorg biedt aan thuiswonende ouderen, maar ook een spin in het web is in een wijk of buurt: dichtbij mensen en makkelijk aanspreekbaar. Wijkverpleegkundigen kunnen mensen die (zorg)vragen hebben snel helpen of doorverwijzen naar de juiste instanties. Bijvoorbeeld om hun woning aan te passen, om schulden af te lossen of om eenzaamheid te bestrijden. Op die manier kan worden voorkomen dat duurdere en langdurige zorg nodig is en hebben huisartsen en ziekenhuizen meer ruimte voor mensen met een acute medische zorgvraag.

Hét gezicht van de zorg in de wijk
Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Vaak liggen achter medische vragen hele andere problemen. De wijkverpleegkundige is als verbindende schakel in de wijk dé oplossing om thuiswonende ouderen te ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat was vroeger ook het geval: wijkverpleegkundigen waren hét gezicht van zorg in de wijk. Gelukkig zien we weer een opleving van de functie en wordt de wijkverpleegkundige meer en meer gezien als een schakel tussen wonen, zorg en welzijn. Een goede zaak, vinden wij.”

Meer maatwerk met een zorgbudget
ANBO pleit er ook voor dat er in de wijkverpleging meer maatwerk kan worden geleverd. Wat ons betreft staan daarbij de wensen en behoeften van ouderen en hun mantelzorgers centraal. Als goed in beeld is wat ouderen qua zorg en ondersteuning nodig hebben, kan daar een zorgbudget voor worden bepaald. En kunnen we afstappen van de financiering waarbij uurtje-factuurtje de norm is.

Nauwe samenwerking
ANBO vindt daarnaast dat zorgverzekeraars en gemeenten nauwer moeten samenwerking. Samen moeten zij de financiering en ondersteuning bieden waardoor wijkverpleegkundigen hun werk goed kunnen doen. Ook moeten gemeenten veel meer in wijken (geschikte woningen voor ouderen) en welzijn investeren.

Flexibele inzet zorgmedewerkers
Ten slotte doet ANBO de aanbeveling om tot een flexibele inzet van zorgmedewerkers te komen. Liane den Haan: “We zien dit als één van de oplossingen voor het grote tekort aan goede opgeleide medewerkers in de wijkverpleging. Thuiszorgorganisaties zouden bijvoorbeeld in de avond, de nacht en in het weekend gebruik kunnen maken van elkaars medewerkers. Dat is een win-win situatie voor iedereen. Want dan is er meer capaciteit om ouderen zorg te bieden en hebben medewerkers meer mogelijkheden om zelf aan te geven wanneer ze willen werken en hoeveel uren.”
 

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws