Aangepast zoeken

donderdag 12 maart 2020

Nieuwe beheervisie voor Wilhelminapark

De gemeente Zoetermeer stelt samen met bewoners een beheervisie op voor het Wilhelminapark. Dit park is het oudste park van Zoetermeer met een historisch karakter. Deze visie met bijbehorend plan voor de komende 10 jaar gaat over het in fases vervangen van de bomen en het groen. Het park raakt namelijk op leeftijd en de bomen en het groen zijn aan vervanging toe. Het uitgangspunt in de visie is dat het historische karakter van het park behouden blijft.

Bewoners rondom het Wilhelminapark ontvingen in de week van 2 maart een brief waarin zij zijn uitgenodigd om mee te denken over hoe de beheervisie eruit kan komen te zien. De samenspraakbijeenkomst is op woensdag 25 maart en vindt tussen 15.00 en 16.30 uur plaats in de Kapelaan (Nicolaasplein 2, Zoetermeer).

Over de bijeenkomst

De bijeenkomst start om 15.00 uur met een plenair gedeelte onder leiding van het bureau Peter Verkade die in opdracht van de gemeente de nieuwe beheervisie opstelt. Daarna wandelen de aanwezigen naar het Wilhelminapark en krijgen zij uitleg over de staat van de bomen en de eerste inzichten die gaan over het vervangen van het groen (beplanting en bomen).

Aanmelden bijeenkomst

Heeft u geen brief van de gemeente ontvangen en woont u rondom het Wilhelminapark? Dan bent u uiteraard ook van harte welkom om naar de bijeenkomst te komen. Aanmelden kan uiterlijk op 23 maart via e-mail projectenstadsbeheer@zoetermeer.nl onder vermelding van Wilhelminapark. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de bijeenkomst te komen, maar wilt u toch een reactie achterlaten? Dan kunt u tot 1 april uw reactie doorgeven via projectenstadsbeheer@zoetermeer.nl. Graag ook onder vermelding van Wilhelminapark. Meer informatie over de beheervisie voor het Wilhelminapark is te vinden op www.zoetermeer.nl/wilhelminapark

Vervolg

Met het resultaat van deze bijeenkomst stelt de gemeente de beheervisie op. Deze wordt opnieuw tijdens een tweede bijeenkomst met bewoners besproken. Zij ontvangen hiervoor ook per brief een uitnodiging.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws