Aangepast zoeken

donderdag 12 maart 2020

Altijd weten bij wie je terecht kunt

Inwoners vanaf 18 jaar die hulp of ondersteuning nodig hebben beter en sneller helpen met één ingang naar goed samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, is dit vanaf 1 januari 2021 realiteit.

'Het aantal inwoners dat een beroep doet op zorg- en welzijnsvoorzieningen stijgt, en ook de zwaarte van de hulpvraag neemt toe', zegt wethouder Ingeborg ter Laak (zorg en welzijn), 'Het anders organiseren van ondersteuning en hulp in wijken is nodig om de kwaliteit ervan te kunnen behouden'.

In Zoetermeer zijn meer dan 100 organisaties betrokken bij het hulp bieden aan inwoners met een hulp- of ondersteuningsvraag. Door de vele organisaties is het voor inwoners vaak onduidelijk bij wie ze moeten zijn voor welk soort ondersteuning. Soms hebben inwoners te maken met meerdere medewerkers van verschillende organisaties. Tegelijkertijd wordt er nog onvoldoende samengewerkt door de organisaties. Het gevolg is dat mensen niet altijd de juiste ondersteuning krijgen. Een ongewenste situatie die - naast het ongemak voor inwoners - ook hoge kosten met zich mee brengt.

Betere samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties

Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om deze ondersteuning anders te organiseren. Zorg- en welzijnsorganisaties moeten vanaf 1 januari 2021 intensiever gaan samenwerken. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het leveren van hulp- en ondersteuning in een wijk. Zij krijgen daarvoor ook samen een budget.

Doen wat nodig is

Hiermee heeft de inwoner straks één duidelijke ingang, waar de ondersteuning op maat geregeld wordt. Dat kan kleine, eenvoudige ondersteuning zijn, zoals informatie- en adviesvragen, begeleiding en dagbesteding, maar ook intensievere vormen zijn mogelijk. Organisaties die samenwerken leveren de hulp. Iedere inwoner krijgt de ondersteuning die het beste past bij zijn situatie, mogelijkheden en behoeften.

Welzijns- en zorgorganisaties denken mee

Het voorstel heeft impact op de betrokken welzijns- en zorgorganisaties. Daarom zijn zij vanaf juli 2019 via marktconsultaties actief betrokken bij deze verandering. Als de gemeenteraad akkoord gaat met deze nieuwe manier van het organiseren van hulp en ondersteuning, wordt gestart met delen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), namelijk begeleiding en dagbesteding, gesubsidieerde welzijnsactiviteiten en preventieve jeugdactiviteiten. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in mei 2020 een beslissing over het voorstel.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws