Aangepast zoeken

zondag 16 februari 2020

Zuid-Hollandse gemeenten gaan voor aardgasvrije wijken met Europees geld

Negen Zuid-Hollandse gemeenten, waaronder ook Gemeente Den Haag, willen 10 aardgasvrije wijken. Voor de opstart vragen ze aan de Europese Investeringsbank (EIB) een gezamenlijke subsidie aan van ongeveer 3 miljoen euro. Door hun krachten te bundelen, en met de provincie als penvoerder, maken de gemeenten grote kans om in aanmerking te komen voor dit geld. Naast Den Haag gaat het om Alphen aan de Rijn, Gorinchem, Kaag en Braassem, Katwijk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam en Zoeterwoude.


Voorbereidingen kost ook geld
Duurzame wijken, ja graag, maar hoe pak je dat aan? Om de juiste keuzes te kunnen maken samen met inwoners, willen de negen Zuid-Hollandse gemeenten een degelijke kosten-batenanalyse maken van de verschillende opties. Immers, duurzame energievoorziening moet voor inwoners haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Er gaat veel voorwerk zitten om de meest passende keus te kunnen maken, en dat kost ook geld. De EIB heeft het zogeheten Elena-fonds opgericht om overheden hierin te ondersteunen.

Iedereen meedoen aan de overstap naar schone energie
Energie gedeputeerde Berend Potjer is positief gestemd: “Ik ben heel blij dat negen Zuid-Hollandse gemeenten hierin het voortouw willen nemen. Dat zij samen met de bewoners gaan ontdekken hoe je hun wijken van het aardgas af kan krijgen en dat ook daadwerkelijk doen. Zo kunnen we maximaal tegemoetkomen aan de behoeften van inwoners en zijn we niet alleen bezig met de energietransitie, maar ook met een verbetering van de wijk.”

Drie miljoen euro voor het voorwerk
Om voor EIB subsidie in aanmerking te komen moet het gaan om een grote investering – minstens € 60 miljoen. Daarom hebben negen gemeenten in Zuid-Holland in 2019 de handen ineen geslagen en ook samenwerking met de provincie gezocht. Na de inventarisatie van voorwaarden en mogelijkheden kan de provincie nu de subsidie aanvraag gaan indienen bij de EIB. Inzet: € 3 miljoen voor de voorbereidingskosten van verduurzaming van 10 wijken. Daaronder vallen de kosten voor het participatie proces, kosten/baten analyses en het opstellen van de uitvoeringscontracten.

Elena voorwaarden
Voor de Elena-subsidie geldt dat de plannen na deze voorbereidingen ook echt uitgevoerd moeten worden. Daarom stelt de EIB als voorwaarde dat de werkzaamheden in de woningen, leidingen en warmtebronnen binnen 3 jaar van start gaan en tot investeringen heeft geleid van minimaal € 60 miljoen. Een andere voorwaarde is dat de EIB met één partij zaken wil doen en daarom zal de provincie Zuid-Holland als aanvrager en penvoerder optreden.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws