Aangepast zoeken

dinsdag 11 februari 2020

Vernieuwde website laat luchtkwaliteit in eigen omgeving zien

De website www.luchtmeetnet.nl is vernieuwd. Gebruikers kunnen nu in één oogopslag zien hoe de luchtkwaliteit in hun eigen omgeving is. En wat de verwachting is voor de volgende dag. De website geeft daar ook handelingsadviezen bij. Dat is belangrijke informatie voor mensen die gevoelig zijn voor luchtverontreiniging. De website is geschikt voor gebruik op computer, telefoon of tablet. Hij vervangt de App Mijn Luchtkwaliteit.

De website toont de verwachting van de luchtkwaliteit in de regio voor de komende 24 uur. Die is gebaseerd op de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2 Stikstofdioxide ), fijn stof (PM10 fijnstof ) en ozon (O3 Ozon ) in de lucht.

De website laat ook kaarten zien voor heel Nederland of per provincie met de verwachting voor de komende 3 dagen voor stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en ozon (O3).  Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  levert deze kaarten en maakt gebruik van modelberekeningen die het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut  uitvoert.

De website www.luchtmeetnet.nl bestaat sinds 2014 en geeft de luchtkwaliteit weer die de Nederlandse overheden meten. Verschillende organisaties voeren die metingen uit. Dat zijn het RIVM, de Milieudienst Rijnmond (DCMR Milieudienst Rijnmond ), GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  Amsterdam, Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, de Omgevingsdienst Regio Arnhem en de Omgevingsdienst Midden en West Brabant.

De EU European Union   stelt eisen aan het informeren van het publiek over de luchtkwaliteit en de verwachte ontwikkeling daarvan. Dat staat in de Europese Luchtkwaliteitsrichtlijn: Richtlijn 2008/50/EC European Commission . Met de website www.luchtmeetnet.nl voldoet Nederland aan deze eisen.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws