Aangepast zoeken

maandag 13 januari 2020

Veel smog door vuurwerk gemeten

Rond de jaarwisseling is in Nederland veel smog door fijn stof gemeten. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken en de ongunstige weersomstandigheden waardoor de luchtvervuiling zich ophoopte. De luchtkwaliteit was in de steden korte tijd zeer slecht volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

De hoogste concentratie fijn stof is gemeten op een meetstation in Heerlen. Daar werd een gemiddelde uurconcentratie van 1235 microgram fijn stof per kubieke meter lucht gemeten. De fijnstofconcentraties zijn in de loop van de nacht op veel plaatsen al snel weer gedaald tot normale waarden.

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Metingen met burgers

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   heeft dit jaar opnieuw de resultaten van burgermetingen aan fijnstof rond de jaarwisseling verzameld en weergegeven. Hierbij leverden deelnemers eigen metingen van vuurwerksmog aan voor het data portaal van het RIVM. Overheden, burgers en andere partijen kunnen hier meetgegevens uitwisselen.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws