Aangepast zoeken

dinsdag 28 januari 2020

Partij voor de Dieren: zorgen over afschot reeën

Den Haag – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil weten waarom de provincie reeën laat afschieten, hoeveel dieren worden afgeschoten en waar. Reeën zijn wettelijk beschermd, maar worden door jagers ook voor consumptie aangeboden. Dat mag nooit de reden zijn voor afschot en de Partij voor de Dieren wil weten hoe de provincie dit waarborgt. 

 De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen vijf jaar drie keer voor langere tijd een ontheffing verleend om reeën te laten afschieten. De huidige ontheffing ging in op 20 december 2019 en loopt tot 1 december dit jaar. Opmerkelijk genoeg waren er ook enkele (korte) periodes waarin er niet op de reeën mocht worden gejaagd. Of er in die periodes wel of geen reeën zijn afgeschoten, is niet duidelijk.

 Deze gang van zaken is voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland aanleiding om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. Zo wil de partij van het provinciebestuur weten wat de huidige reeënstand is in Zuid-Holland, hoeveel reeën er de afgelopen vijf jaar zijn afgeschoten, wanneer en op welke locatie.

 Een reden voor het afschot kan de verkeersveiligheid zijn. De Partij voor de Dieren vraagt daarom hoeveel aanrijdingen met reeën er de afgelopen vijf jaar zijn geweest, wanneer en waar. De partij wijst er op dat reeën vanwege de jacht in paniek de weg op kunnen rennen, waardoor de verkeersonveiligheid juist wordt vergroot. Zijn er daarom maatregelen getroffen om dit te voorkomen, wil de partij weten.

 Reeën kunnen soms schade veroorzaken aan bijvoorbeeld gewassen. Is dat de afgelopen vijf jaar voorgekomen en zo ja, om hoe veel schade gaat het dan, vraagt de Partij voor de Dieren zich af.

 Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Wij weten dat afgeschoten reeën voor consumptie worden gebruikt. Als dat zo is, dan levert de verkoop van reeën dus geld op. Terwijl reeën een wettelijk vastgelegde beschermde status hebben, waarop de provincie moet toezien. De ontheffing voor afschot van reeën mag nooit worden gebruikt vanuit de perverse prikkel van consumptie. Ik wil weten hoe de provincie dit waarborgt!”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws