Aangepast zoeken

dinsdag 8 oktober 2019

Gemeente Zoetermeer betrekt jongeren bij inrichting nieuwe stadswijk 'De Entree'

Leerlingen van het Oranje Nassau College Parkdreef (4 havo) en het Alfrink College (4 vwo) in Zoetermeer denken mee over de inrichting van de nieuwe stadswijk 'De Entree'. Burgemeester Aptroot verzorgde de aftrap op beide scholen tijdens een gastles. De leerlingen gaan de komende tijd aan de slag met hun ideeën voor het gebied rondom de Afrikaweg. Het beste plan wordt op 28 november gekozen in de raadzaal van het Stadhuis.

Burgemeester Aptroot: 'Ik vind het belangrijk dat jonge mensen straks in Zoetermeer kunnen blijven wonen en dat ook graag willen. Daarom betrekken we jongeren actief bij onze stad. Hoe leuk is het als je straks zelf in de nieuwe wijk woont en jouw idee terug ziet.'

Op beide scholen geeft burgemeester Aptroot een gastles aan zo'n 100 leerlingen als aftrap van het project. Stedenbouwkundigen van de gemeente vertellen de leerlingen over de geplande veranderingen in het Entreegebied. De leerlingen gaan zelf ook nog kijken op de locatie waar de nieuwe wijk moet komen.
Leerlingen worden uitgedaagd om van De Entree een gezonde en daarmee aantrekkelijke wijk te maken. Per school worden de drie interessantste plannen gekozen. Deze worden eind november gepresenteerd aan de jury in de raadzaal van het Stadhuis. Het beste idee wordt als inspiratie meegenomen in de plannen voor het Entreegebied. De leerlingen werken in groepen. De groep die het beste idee heeft bedacht ontvangt bioscoopbonnen.

Nieuwe stadswijk De Entree

Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wil het Zoetermeerse college een nieuwe stadswijk maken. Een wijk met een aantrekkelijke mix van ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen.
Er zijn nog veel keuzes te maken voor het Entreegebied. De gemeente Zoetermeer heeft de afgelopen maanden op verschillende manieren inwoners betrokken bij de plannen voor de nieuwe stadswijk. 

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws