Aangepast zoeken

zondag 27 oktober 2019

G4: meer woningen en geld nodig voor daklozen

De vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) doen een dringend beroep op het kabinet om haar verantwoordelijkheid te nemen en de trend van stijgende dakloosheid te keren. Er zijn meer betaalbare woningen nodig om daklozen een nieuwe start te geven en meer geld om kwetsbare daklozen ondersteuning te bieden. De G4 schrijven dit in een brandbrief aan minister-president Rutte, de ministers Ollongren en Hoekstra en de staatssecretarissen Van Ark en Blokhuis.


Ik maak mij grote zorgen om het groeiend aantal mensen dat dakloos raakt. De kern van het probleem, en het begin van een oplossing is en blijft huisvesting. Want maatschappelijke opvang is bedoeld als tijdelijke voorziening; geen vangnet, maar een springplank. We moeten er dus voor zorgen dat mensen vanuit de opvang kunnen doorstromen naar een geschikte woonsituatie, met de begeleiding die daarbij nodig is. Er moeten meer woningen beschikbaar komen voor deze doelgroep. Dit kan alleen wanneer het rijk, gemeente, bedrijfsleven én inwoners de handen ineen slaan en zich samen voor onze medeburgers inzetten. Samen met mijn collega-wethouders zoeken we naar passende huisvesting en passende begeleidingsvormen. Maar dat is niet genoeg, aldus wethouder Bert van Alphen (wethouder maatschappelijke opvang in Den Haag)

Het CBS berekende onlangs dat het aantal daklozen in de afgelopen tien jaar is verdubbeld. In de brandbrief staat dat de grens van wat de G4-steden zelf kunnen oplossen, is bereikt. De wachttijd voor onderdak en begeleiding is in een aantal steden explosief gestegen (ook onder jongeren en gezinnen). De financiële middelen zijn ontoereikend.

Onze verwachting is dat zonder een landelijke aanpak het aantal daklozen in de grote steden, en daarbuiten, de komende jaren zal blijven stijgen, zo schrijven de vier grote gemeenten.

De G4 doen in de brief vier voorstellen voor maatregelen:

  • Er zijn meer betaalbare woningen nodig. Er zou een landelijke afspraak moeten komen om per gemeente een bepaald quotum aan daklozen te huisvesten. Hiermee wordt de last verdeeld over alle gemeenten.
  • Maak gemeenten waar de dakloosheid is ontstaan mede verantwoordelijk voor de oplossing. Nu komen veel daklozen in de grote steden terecht, waardoor ook de verantwoordelijkheid voor een oplossing bij de grote steden komt te liggen.
  • Structureel extra financiering voor gemeenten om kwetsbare daklozen tijdig te kunnen ondersteunen.
  • Kijk kritisch naar wet- en regelgeving die oplossingen tegenwerken. De G4 noemen in dit verband de Kostendelersnorm, waardoor het vaak lastig is voor daklozen om tijdelijk binnen hun eigen netwerk te verblijven.
Ik heb nu echt iedereen nodig. De grens van wat we als gemeente kunnen oplossen is bereikt. Om de trend te keren is het noodzakelijk om tot een breed gedragen landelijke aanpak te komen. Daarom luiden wij nu als G4 de noodklok. De afgelopen jaren hebben de grote steden niet stil gezeten om het groeiend aantal daklozen en de bijbehorende problemen aan te pakken. We hebben extra opvangplaatsen gerealiseerd en de kwaliteit van de opvang is verbeterd. We maken grote stappen, maar we zijn er nog lang niet, aldus de Haagse wethouder.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws