Aangepast zoeken

woensdag 2 oktober 2019

D66,VVD en GroenLinks zeggen samenwerking met Groep de Mos op

D66 is samenspraak met de coalitiefracties tot de conclusie gekomen dat verdere samenwerking met Hart voor Den Haag / Groep de Mos niet langer mogelijk is. De Rijksrecherche doet onderzoek naar twee wethouders en een raadslid van die partij. Het onderzoek richt zich op ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim De fracties van D66, VVD en GroenLinks vinden dat Den Haag boven alles moet kunnen vertrouwen op een integer stadsbestuur dat boven alle verdenkingen verheven is, en dat de belangen van alle Hagenaars dient. Het stadsbestuur heeft op het gebied van integriteit een voorbeeldrol, en die kunnen we in de huidige samenstelling van de coalitie niet waarmaken naar de stad.

Gesprekken die hierover vandaag met Hart voor Den Haag / Groep de Mos zijn gevoerd en het door hen uitgegeven persbericht hebben geleid tot het besluit om de huidige samenwerking met Hart voor Den Haag / Groep de Mos in deze coalitie per direct te beëindigen.

Het nieuws van het onderzoek van de Rijksrecherche trof onze fractieleden en wethouders pijnlijk. De samenwerking tussen onze vier partijen was gestart met formatiegesprekken waarbij integriteit en integer handelen zeer hoog op de agenda stonden. De uitkomst van deze gesprekken hebben we ook in het coalitieakkoord opgenomen: “Ook hebben we oog voor de kwetsbaarheid van het openbaar bestuur op dit punt: een succesvolle aanpak begint bij een weerbaar en integer eigen bestuur en organisatie”.

Wij wijzen in dit verband ook op de brief van de formateur dhr. Wiegel aan de gemeenteraad waarin hij het belang dat wij allen hechten aan integriteit benadrukte: “Daartoe hebben wij nadrukkelijk stilgestaan bij de gewenste bestuurscultuur. Integer bestuur is wezenlijk. De vier partijen zijn het met elkaar eens dat de waarde van integriteit betekenis krijgt in hun handelen”.

Wij vinden het belangrijk dat er vanavond een debat plaatsvindt over de ontstane situatie en realiseren ons dat er daarna hard gewerkt moet worden aan een stabiel stadsbestuur dat kan rekenen op een meerderheid in de Haagse gemeenteraad.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws