Aangepast zoeken

maandag 9 september 2019

Zorg op maat en geschikte woonruimte voor inwoners met een zorgbehoefte

Het wordt gemakkelijker voor inwoners met een zorg- en/of begeleidingsbehoefte om geschikte woonruimte te vinden en passende zorg te ontvangen. Mensen die nog niet geheel zelfstandig wonen worden onder voorwaarden bemiddeld naar een woning en ondersteund bij het zelfstandig wonen.

In het convenant 'huisvesting zorgafhankelijke groepen Zoetermeer' zijn hierover afspraken gemaakt. Wethouders Ter Laak (Zorg & Welzijn) en Paalvast (Wonen) ondertekenden op 6 september namens de gemeente met verschillende zorgaanbieders en woningcorporaties dit convenant.

De wethouders zijn blij met de afspraken: 'De nieuwe werkwijze moet ertoe leiden dat het gemakkelijker wordt voor mensen met een zorg- of begeleidingsbehoefte om zelfstandig te kunnen gaan wonen. Dit betekent veel voor hen. Het is een mooie prestatie dat we dit samen met woningcorporaties en zorginstellingen voor elkaar hebben gekregen. Meer partijen zijn welkom om zich aan te sluiten.'

Voor wie is het convenant bedoeld?

Mensen met een zorg- en/of begeleidingsbehoefte worden onder voorwaarden bemiddeld naar een woning. De huurovereenkomst wordt eerst voor een jaar afgesloten, waarbij de huurder daarnaast ook een zorg- en/of begeleidingsovereenkomst ondertekent. De huur- en zorgovereenkomst zijn aan elkaar verbonden. De huurder, zorginstelling en woningbouwcorporatie bekijken voor het aflopen van de huurovereenkomst of de tijdelijke huurovereenkomst kan worden omgezet naar een reguliere overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Meer partijen welkom

De nieuwe werkwijze is een uitwerking van de Lokale Prestatieafspraken Zoetermeer 2019. De gemeente bekijkt of het mogelijk is om nog meer zorgaanbieders te betrekken bij de nieuwe werkwijze. Zij kunnen zich alsnog aansluiten en het convenant later nog ondertekenen.

Wie ondertekenden het convenant?

Naast de gemeente ondertekenden de volgende zorgaanbieders het convenant: Exodus, Fonteynenburg, Humanitas DMH, Impegno, Ipse de Bruggen, LIMOR, MEE, Middin, Reclassering Leger des Heils en Reclassering Nederland. De deelnemende woningcorporaties zijn: De Goede Woning, Vestia, en Vidomes.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws