Aangepast zoeken

donderdag 12 september 2019

Tweede Kamer, voorkom dat mensen zorg mijden

Donderdag 12 september heeft de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de eigen bijdragen in de zorg. ANBO heeft deze gelegenheid aangegrepen om de Tweede Kamerleden op te roepen om een debat te starten over de houdbaarheid en betaalbaarheid van de zorg. Zodat wordt voorkomen dat mensen zorg mijden.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Nederland heeft een prachtig niveau van gezondheidszorg en langdurige zorg. Maar het is belangrijk dat dit ook zo blijft. En vooral dat mensen ook blijven ervaren dat dit zo is. In de praktijk zien wij dat de kosten stijgen; niet alleen de stapelende zorgkosten maar ook het feit dat de boodschappen duurder zijn geworden en de huur- en energiekosten zijn gestegen. Op het moment dat je beperkingen krijgt of langdurig ziek wordt, kan de stapeling van kosten fors oplopen.”

ANBO wil een debat over drie onderwerpen:

Verlaging zorgpremie, lager eigen risico en afschaffing zorgtoeslag


De zorgpremie is voor sommige mensen erg hoog, zeker als zij ook nog een eigen bijdrage voor medicijnen en hulpmiddelen betalen. Liane den Haan: “Hier ligt een groot risico van zorgmijding; omdat de kosten te hoog zijn, gaan mensen niet meer naar een arts.”

De zorgtoeslag is zijn doel volledig voorbijgeschoten. Ooit ingevoerd om een beperkt aantal verzekerden te compenseren voor de hoge basispremie, inmiddels ontvangt ongeveer 60% van de verzekerden zorgtoeslag. Jaarlijkse uitgave: vijf miljard euro. “Verlagen van de basispremie zodat iedereen die kan betalen, maakt het mogelijk om de zorgtoeslag af te schaffen.”

Stand van zaken zorgval


Mensen die zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) moeten voor die zorg een eigen bijdrage betalen. Liane den Haan: “Ook hier zien wij dat mensen angstig zijn voor de gevolgen van de eigen bijdrage voor hun besteedbaar inkomen. En dan wachten ze te lang met het aanvragen van de zorg.”

Informatievoorziening


Er is veel geld te besparen als de informatievoorziening over de eigen bijdragen aan mensen verbetert. Ook is het belangrijk dat mensen van tevoren weten wat ze aan eigen bijdragen kunnen verwachten gezien hun zorggebruik. En voor mensen met een kleine portemonnee is het goed om te weten dat zij de bijdrage voor het eigen risico gespreid kunnen betalen.

Liane den Haan: “Lang niet iedereen weet voor welke zorg je geen eigen risico verschuldigd is. De overheid en de zorgverzekeraars moeten zich inspannen om deze onbekendheid weg te nemen.”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws