Aangepast zoeken

woensdag 4 september 2019

Opnieuw toename incidenten met verwarde persone

Nederland - Het aantal overlastregistraties waarbij personen met verward gedrag waren betrokken is in de eerste helft van 2019 opnieuw toegenomen. De politie kreeg in de eerste helft van 2019 47.632 meldingen, dat is acht procent meer dan in de eerste helft van 2018 (44.153). Hiermee lijkt de stijging van het aantal incidenten met personen met verward gedrag door te zetten, zoals afgelopen jaren het geval is geweest.

Deze cijfers rond personen met verward gedrag stijgen al jaren. In 2014 waren er 59.594 zogeheten E33-registraties, ruim 30.000 minder dan in 2018 (90.605). Achter deze cijfers gaat menselijk leed en maatschappelijke overlast schuil. De zorg voor personen met verward gedrag is veelal geen politietaak, aangezien veel mensen met verward gedrag die met de politie in aanraking komen niet of nauwelijks overlast gevend, crimineel of gevaarlijk zijn. Het gaat vaak om kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. Zoals de politie al vaker heeft gesteld kan passend vervoer, goede zorg en ondersteuning veel leed voor de persoon zelf en de omgeving voorkomen.


Reactie portefeuillehouder

In februari 2019 zei portefeuillehouder Zorg & Veiligheid Anja Schouten daar het volgende over: ‘We moeten dit probleem echt met elkaar oplossen. Er is gezamenlijke inzet van alle partners op lokaal, regionaal en landelijk niveau noodzakelijk om dit soort incidenten, waar vaak heel verdrietige en kwetsbare verhalen achter schuil gaan, terug te brengen. Partners en de samenleving kunnen 24/7 op de politie blijven rekenen als sprake is van strafbare feiten, openbare orde problematiek, gevaar of dreiging. Vaak zijn zorgpartners in staat om de situatie te normaliseren. In geval van agressie, kan de politie zo nodig mee ter bescherming van hulpverleners.’

Achtergrond cijfers

Bij de cijfers personen verward gedrag (de zogenaamde E33-meldingen) maakt de politie altijd een aantal voorbehoudenDe cijfers geven een beeld van het aantal incidenten dat is geregistreerd. Het aantal (unieke) verwarde personen dat betrokken is bij deze incidenten, wordt niet als zodanig geregistreerd. Het kan zijn dat een persoon bij meerdere incidenten betrokken is en dat bij een registratie meerdere personen zijn betrokken. In 60-70 procent van de gevallen gaat het om mensen die we maar één keer zien, 13.000 mensen zien we twee keer en 5.700 mensen zien we regelmatig terug. Dat is ook een groep mensen waar vaak veel meer problemen spelen, zoals schulden, huisvesting en verslaving. Daar helpen enkelvoudige oplossingen niet en daar moeten we als hulpverlening intensief, gecoördineerd en gecommitteerd op samenwerken.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws