Aangepast zoeken

donderdag 12 september 2019

Meer maatwerk in nieuw bomenbeleid

Komende jaren blijft de gemeente inzetten op het groene karakter van de stad en wil dit waar mogelijk versterken. Dat blijkt uit het conceptvoorstel nieuwe bomenbeleid van de gemeente dat het college wil voorleggen aan inwoners. Op dinsdag 1 oktober houdt de gemeente een samenspraakbijeenkomst in De Sniep (Broekwegschouw 209, Zoetermeer).

Jakobien Groeneveld, wethouder Groen: 'Zoetermeer is een stad met veel openbaar groen. We staan dit jaar op plek vier van de 37 meest groene steden van Nederland. Daar ben ik trots op! Dat maakt de stad zo fijn om in te wonen. We moeten ons realiseren dat er ook bewoners zijn die overlast ervaren van bomen bij bijvoorbeeld schaduwoverlast. Dit nieuwe bomenbeleid helpt hierbij om die belangenafweging goed te kunnen maken'.

Bijeenkomst bomenbeleid 1 oktober

De samenspraakbijeenkomst voor het bomenbeleid vindt plaats op 1 oktober tussen 19.30 en 21.30 uur met inloop vanaf 19.00 uur in De Sniep. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en een informatiemarkt. Hier kunnen inwoners meer uitleg krijgen en hun vragen stellen. Ge├»nteresseerden kunnen zich aanmelden via samenspraakbijeenkomstbomenbeleid@zoetermeer.nl onder vermelding van bijeenkomst nieuwe bomenbeleid 2019. Digitaal meepraten over het bomenbeleid kan ook. Inwoners kunnen via www.zoetermeer.nl/bomen een reactie achterlaten. Alle reacties en antwoorden worden verwerkt in een verslag dat wordt meegenomen in het definitieve bomenbeleid. Na de samenspraak wordt het (bijgestelde) bomenbeleid in het najaar van 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Over het bomenbeleid

Inwoners zijn erg betrokken als het gaat om bomen. Aan de ene kant koesteren zij het groene karakter van de stad en de betekenis van bomen. Aan de andere kant ontvangt de gemeente veel reacties van inwoners die overlast ervaren en de bomen graag (gedeeltelijk) willen kappen. Bijvoorbeeld bij schaduwoverlast. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging tussen de waarde van de bomen, het algemeen belang en het belang van de inwoner die overlast ervaart. In het nieuwe bomenbeleid is meer ruimte voor dit soort maatwerk. De externe Adviescommissie Bomen speelt hierin een grote rol. Zij helpen bij deze afweging en brengen advies uit aan het college. De commissie bestaat uit een landschapsarchitect, een boomdeskundige en een omgevingsmanager.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws