Aangepast zoeken

donderdag 12 september 2019

Kabinet komt belofte niet na: koopkracht gepensioneerden weer in de min

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde vandaag cijfers over de koopkrachtontwikkeling in 2018. Terwijl werkenden weer in de plus zitten, komen gepensioneerden voor het tweede achtereenvolgende jaar in de min. Het gemiddelde koopkrachtverlies was maar liefst 0,5%.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Het kabinet geeft al vanaf het begin aan dat ook gepensioneerden ook moeten profiteren van onze sterke economie, maar zij nemen geen actie om die groep daadwerkelijk te helpen. Wij wijzen het kabinet er al langer op dat zij op deze manier hun belofte aan gepensioneerden niet nakomen.”

CBS wijt het verlies onder andere aan de situatie bij de pensioenfondsen. Aanvullende pensioenen worden al jaren niet of nauwelijks verhoogd. “Dat is zeker één van de oorzaken, maar er is veel meer aan de hand,” aldus Liane den Haan.

"Stijgende zorgkosten, onder andere door de hogere zorgpremie en meer en hogere eigen bijdragen, zorgen ervoor dat het besteedbaar inkomen van veel ouderen onder druk staat, terwijl er aan de pluskant nauwelijks iets bijkomt."

“Ik ga ervan uit dat de koopkrachtcijfers over 2019 nog slechter zullen zijn. Dan zal het effect van de btw-verhoging in de portemonnee van de mensen zichtbaar worden. En dan wordt ook zichtbaar dat de beloftes van dit kabinet om dat te repareren voor veel gepensioneerden niet zijn nagekomen.”

Eén van de manieren om koopkracht te beïnvloeden is verlaging van de inkomstenbelasting. Maar ANBO heeft al meerdere keren aangetoond dat dat geen oplossing is voor gepensioneerden met een laag inkomen. Want die groep betaalt immers ook minder inkomstenbelasting. De standaard korting die van de belasting afgaat is hoger, zodat deze groep helemaal geen belasting hoeft te betalen! Verlaging heeft dan ook voor hen geen enkel effect op hun besteedbaar inkomen.

Wat zou helpen om de koopkracht van deze groep te verbeteren, is als het deel van de standaard korting die iemand niet gebruikt, wordt uitbetaald. Dat is nu niet het geval.

Liane den Haan: “Wij zullen het kabinet uiteraard voor Prinsjesdag opnieuw wijzen op realistische oplossingen. Want deze verslechtering van de koopkracht van gepensioneerden moet wat ons betreft door het kabinet echt worden gerepareerd.”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws