Aangepast zoeken

vrijdag 2 augustus 2019

Partij voor de Dieren: geen tweede massale bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland

Staatsbosbeheer, de beheerder van het natuur- en recreatiegebied Vlietland, wil daar 10 procent van de bomen in kappen. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil geen tweede massale bomenkap in het natuur- en recreatiegebied. Kortgeleden is namelijk ook al een groot deel van de bomen gekapt in verband met de aanleg van de Rijnlandroute.De partij heeft daarom vragen gesteld aan het provinciebestuur, die eigenaar is van het gebied. 

 Bomen zijn erg belangrijk voor onder andere gezondheid en het welzijn van mens en dier, wateropvang, tegengaan hittestress, biodiversiteit, natuur en CO2 opvang. Daarom wil de partij weten of er een verplichte melding conform de Wet natuurbescherming is ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden, hoe is geconstateerd dat er zoveel bomen moeten worden gekapt en of dit wel echt nodig is. De partij heeft het provinciebestuur gevraagd om een second opinion uit te laten voeren en hoe de compensatie van de bomenkap is geregeld. Verder vraagt de partij wat de nadelige gevolgen zijn voor geluidsoverlast van omwonenden als er bomen worden gekapt en of hier onderzoek naar gedaan wordt.

 Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘De kap van de bomen heeft zeer nadelige gevolgen voor de natuur, het milieu en de gezondheid en het welzijn van mens en dier. We willen dat het provinciebestuur veel zorgvuldiger omgaat met bomen, en als bomen al weg moeten, dat zij zoveel mogelijk worden herplaatst.’

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws