Aangepast zoeken

maandag 1 juli 2019

Ondernemers en overheid helpen werkzoekenden met Doe Agenda

Vrijdag 28 juni ondertekenden Margreet van Driel, wethouder Werk en Inkomen en voorzitter van de arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal en Corina Holla, voorzitter VNO NCW Den Haag, de Doe Agenda 'Perspectief op Werk' Zuid Holland Centraal. Doel van de Doe-Agenda is zoveel mogelijk werkzoekenden in onze regio werkfit te maken om 170 werkfitte kandidaten aan passend werk te helpen. Het Rijk heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld voor 2019 en 2020. Met de Doe agenda heeft de regio Zuid Holland Centraal voor 2019 1 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering hiervan.

Partnership

Margreet van Driel: 'Wij zijn van mening dat een partnership tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke partners er voor zorgt dat meer werkzoekenden geholpen kunnen worden en dat tegelijk de krapte op de arbeidsmarkt verkleind kan worden. Hier zetten wij als gemeenten lokaal en regionaal op in met onze partners.'

Doe Agenda uitvoeren

Met de Doe Agenda gaan de samenwerkingspartners gezamenlijk aan de slag met drie doelstellingen: het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt, de aansluiting van de werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening en het stimuleren van de inclusieve arbeidsmarkt. De komende periode wordt gezamenlijk uitgewerkt hoe dat het beste gedaan kan worden en wordt dat uitgevoerd. Dit alles om meer mensen een kans te bieden op de arbeidsmarkt en toekomstperspectief te bieden.
Corina Holla: 'De krapte op de arbeidsmarkt begint steeds meer werkgevers op te breken, maar er staan nog steeds 1 miljoen mensen langs de kant van de arbeidsmarkt. In dat onbenutte arbeidspotentieel zit dé oplossing voor het groeiende tekort aan arbeidskrachten. Daarom heeft VNO-NCW West haar handtekening gezet onder de Doe-Agenda 'Perspectief op Werk'. We hebben deze mensen nodig in onze bedrijven en kunnen het ons niet permitteren om talent onbenut te laten.'

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws