Aangepast zoeken

donderdag 18 juli 2019

Nieuw bomenbeleid in samenspraak

Het college heeft dinsdag 16 juli de conceptversie van het nieuwe bomenbeleid vrijgegeven voor samenspraak met bewoners. Dat betekent bewoners in het najaar kunnen aangeven wat zij van het bomenbeleid vinden. De datum voor de bijeenkomst staat nog niet vast; inwoners worden na de zomervakantie verder geïnformeerd via een persoonlijke uitnodiging en de informatie wordt op deze website opgenomen.

Wat wordt anders?

Een aantal dingen verandert ten opzichte van het huidige bomenbeleid. Bijvoorbeeld de rol van de externe bomencommissie. Bij complexe zaken adviseert deze commissie of een boom wel of niet gekapt kan worden in de openbare ruimte. Ook zijn er normen ontwikkeld als bewoners schaduwoverlast ervaren. U kunt het concept bomenbeleid inzien via www.zoetermeer.nl/bomen. Ook vindt u daar de infographic die in één oogopslag laat zien wat er verandert aan het bomenbeleid.

Waarom een nieuw bomenbeleid?

Op 18 december 2017 is de startnotitie Actualisatie Bomenbeleid in de raad vastgesteld. Besloten is om het huidige bomenbeleid te actualiseren en hierin de aandachtspunten en aanbevelingen van een onafhankelijke adviescommissie Bomen te verwerken.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws