Aangepast zoeken

dinsdag 9 juli 2019

Jaarlijks 750 nieuwe sociale huurwoningen in Den Haag

Tot 2021 komen er in Den Haag jaarlijks minstens 750 sociale huurwoningen bij. Dat schrijft wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling & Wonen) vandaag in een brief aan de Gemeenteraad. De brief geeft inzicht in de voortgang van de sociale woningbouw in de stad. Hieruit blijkt dat kan worden voldaan aan de ambitie om elk jaar 750 sociale huurwoningen bij te bouwen. Revis: “De Haagse woningmarkt staat onder druk en er zijn veel mensen die zoeken naar een betaalbare woning. Daarom maken we nu tempo en zorgen we voor veel nieuwe betaalbare woningen.”

De komende drie jaar start de bouw van 3.770 sociale huurwoningen. De nieuwe woningen worden bijvoorbeeld gebouwd aan de Waldorpstraat (623 woningen), op de Binckhorst aan de Pegasusweg (300 woningen) en het Maanplein (162 woningen) en op het Erasmusveld (124 woningen). Corporaties bouwen deze woningen. In samenhang met deze nieuwe plannen worden er ook 820 woningen vervangen. Hierdoor komt de nettogroei aan sociale huurwoningen neer op ongeveer 750 nieuwe sociale huurwoningen per jaar.

Ook wordt er al gekeken naar de plannen voor na 2021. Dan zal er vooral gebouwd worden rondom de stations, Laakhavens, de Binckhorst en Den Haag Zuidwest. De plannen voor deze gebieden worden nu voorbereid. Onderdeel van deze plannen is dat er ook na 2021 voldoende betaalbare woningen komen. 

Eerder dit jaar stemde de Haagse gemeenteraad in met de woonagenda. Een resoluut pakket aan maatregelen om de woningmarkt toegankelijk te houden. In deze woonagenda is afgesproken dat bij nieuwbouw een norm van 30% sociale huur gehanteerd wordt voor de hele stad. Daarnaast worden er elk jaar 750 sociale huurwoningen bijgebouwd. Als er sociale woningen moeten worden gesloopt, dan worden minstens hetzelfde aantal sociale huurwoningen herbouwd. Dit is vooral het geval in Den Haag Zuidwest. Uit deze brief blijkt dat de inzet van het stadsbestuur om netto 750 sociale huurwoningen te realiseren haalbaar is. 

Revis: “We staan aan de startlijn op pole position om betaalbare woningen te realiseren. Maar de race begint pas nu, dus we moeten hard blijven werken met co√∂peraties en marktpartijen om het voor elkaar te krijgen. Alleen zo werken we aan een stad die aantrekkelijk blijft en waar iedereen prettig kan wonen.”


NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws