Aangepast zoeken

dinsdag 16 juli 2019

Groen over de gemeentegrens: regionale samenwerking zorgt voor resultaat

Natuur heeft geen boodschap aan gemeentegrenzen. En wie een mooie wandeling of fietstocht maakt, laat zich daar liever ook niet door stoppen. Daarom neemt Zoetermeer sinds 2016 deel aan de ‘landschapstafel Duin Horst Weide’ voor regionale groenprojecten. Tussentijdse conclusie na drie jaar samenwerken: er is veel om trots op te zijn.

De moerasparels, het Rondje Meerpolder, het weidevogelgebied in de Zoetermeerse Meerpolder, nestkasten in het noordelijk buitengebied van Zoetermeer: Zoetermeer is trekker van diverse projecten die binnen de landschapstafel ontwikkeld zijn. Daarnaast draagt Zoetermeer bij aan andere projecten: fietspaden in de Nieuwe Driemanspolder, themaroutes binnen Duin Horst Weide, tunnelbeschilderingen op en bijenlinten langs de routes van de zogenaamde Hollandse Banen fietsroutes, een themaroute regionale uitkijkpunten, diverse kidsproof arrangementen en een verbetering van de bestaande mountainbikeroute door Duin Horst Weide.

Over de projecten

Projecten van de landschapstafel zijn al in uitvoering of starten nog dit jaar, en worden uiterlijk in 2022 afgerond. De projecten zorgen voor verhoging van de biodiversiteit, een kwaliteitsstijging van grote groengebieden en een betere groenbeleving via recreatieve verbindingen.
Met de moerasparels wordt bijvoorbeeld de biodiversiteit in en rondom de Zoetermeerse Plas gestimuleerd. Tegelijkertijd zijn de Moerasparels ecostapstenen: ze vormen een belangrijke ecologische verbinding naar omliggende gebieden. Er worden verschillende habitats gecreëerd voor bijzondere dier- en plantensoorten, zoals de waterspitsmuis, blauwborst, woudaap en gevlekte rietorchis. Met het weidevogelgebied in de Meerpolder wordt gestreefd naar circa 25 hectare natuur inclusieve landbouw waar weidevogels, insecten en een duurzame bedrijfsvoering samen gaan. Het gebied gaat ook bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast in de polder. Een vogelkijkhut biedt de mogelijkheid om de vogels ongestoord te bekijken.

Over de landschapstafel Duin Horst Weide

Landschapstafels zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten, hoogheemraadschappen, maatschappelijke organisaties en ondernemers, die samen projecten ontwikkelen, financieel bijdragen en besluiten over het toekennen van provinciale subsidie.
Bij de landschapstafel Duin Horst Weide zijn naast verschillende gemeenten bijvoorbeeld ook Milieufederatie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, Dunea en Staatsbosbeheer aangesloten. Duin Horst Weide verwijst naar de diverse landschapstypen in dit gebied tussen Zoetermeer, Den Haag en Leiden.

Over Duurzaam & Groen Zoetermeer

De projecten worden deels gefinancierd vanuit het programma Duurzaam & Groen Zoetermeer. Met dit programma werkt de gemeente aan een duurzame en groene stad, waar inwoners volop kunnen genieten van hun leefomgeving: een natuurrijk en groen Zoetermeer.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws