Aangepast zoeken

woensdag 26 juni 2019

Vereniging BTV Rotterdam Airport: geen 849 maar 1300 nachtvluchten Rotterdam Airport

Raad van State zaak BTV - handhaven van het nachtregime op de Rotterdamse luchthaven.
Op vrijdag 7 juni 2019 10.00 u behandelde de Raad van Staten het hoger beroep van de BTV Rotterdam Airport wegens het niet handhaven van het nachtregime op de Rotterdamse luchthaven.
Onze Vereniging heeft om maatregelen gevraagd. Volgens ons heeft de minister, middels een convenant, toegezegd dat er niet meer dan 849 nachtvluchten per jaar worden uitgevoerd. Maar volgens de minister gaat het niet zozeer om het aantal nachtvluchten, maar om de vraag of met de nachtvluchten de toegestane grenswaarde voor geluidsbelasting zou worden overschreden. En dat is volgens de minister niet het geval. Onze vereniging kwam tegen de weigering van de minister eerder in beroep bij de rechtbank Rotterdam. Die verklaarde het beroep in januari 2018 ongegrond. Onze vereniging komt tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201801564/1)
De vereniging BTV Rotterdam Airport vindt o.a. dat het vertrouwensbeginsel is geschonden. Het getal 849 is niet voor niets zo exact benoemd in een convenant. Het aantal nachtvluchten loopt nu richting de 1300 per jaar en stijgt vrijwel jaarlijks. Hierdoor worden duizenden omwonenden met grote regelmaat in de slaap gestoord. Zij mochten toch verwachten dat er aan de afspraken zou worden gehouden en de overheid hen zou beschermen tegen nachtelijke geluidsoverlast.
Indien het beroep wordt afgewezen wordt er blijk van gegeven dat convenanten met de overheid niet zoveel waard zijn, hetgeen voor iedereen in Nederland een waarschuwing is.
https://www.btv-rotterdam.nl/

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws