Aangepast zoeken

vrijdag 7 december 2018

Negen unieke soorten voor Nederland aangetroffen in Nationaal Park Hollandse Duinen

Door de inspanning van tientallen vrijwilligers zijn in 2018 tijdens het 5000-soortenjaar negen unieke soorten flora en fauna aangetroffen in Nationaal Park Hollandse Duinen. Al deze negen soorten zijn nog nooit eerder waargenomen in Nederland.

De unieke soorten die tot nu toe gevonden zijn: een bij, een wants, twee soorten cicaden, drie verschillende soorten vliegen, een stofluis en een sieralg. Vincent Kalkman, vanuit EIS-Kenniscentrum Insecten betrokken bij het project, is trots op deze resultaten. Hij licht toe waarom deze soorten juist tijdens het 5000-soortenjaar zijn aangetroffen in Nationaal Park Hollandse Duinen: ”Sommige soorten zijn eerder simpelweg over het hoofd gezien en anderen hebben zich door klimaatsverandering in Nederland kunnen vestigen, zoals de tamariskblindwants. Deze wants leeft alleen op de tamarisk, een plant uit het Middellandse Zeegebied, maar is in de duinen op verschillende plekken verwilderd. Geholpen door de warme zomers en door de verwilderde planten heeft de tamariskblindwants zich vanuit Frankrijk verspreid naar België en Nederland.”

De negen soorten zijn door bevlogen vrijwilligers waargenomen door het hele gebeid, wat zich uitstrekt tussen Hoek van Holland en Langevelderslag, Noordwijk. De vondst van zoveel nieuwe soorten is een goede aanwijzing dat dit populaire en drukbezochte natuurgebied hoge natuurwaarde heeft. Nu het einde van het 5000-soortenjaar nadert, blijkt hoe waardevol het inventarisatiejaar is geweest. De teller van het project gaat inmiddels richting 6700 soorten.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws