Aangepast zoeken

maandag 17 december 2018

Nederland tevreden met uitkomsten klimaattop COP24

Nederland tevreden met uitkomsten klimaattop COP24

Nederland is tevreden over het resultaat van de VN-klimaattop COP24 in Polen. Op de top is afgesproken hoe landen laten zien dat zij het Klimaatakkoord van Parijs uitvoeren. ,,Dat is belangrijk. Bijna 200 landen hebben in Parijs hun handtekening gezet onder het internationale klimaatakkoord. Nu is het zaak dat iedereen die afspraken nakomt en invult met concrete maatregelen,’’ reageert minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.
De VN-top in Polen heeft geleid tot afspraken hoe landen gaan rapporteren over hun CO2-uitstoot en hun inspanningen om de uitstoot te verminderen. Nederland is tevreden dat is vastgelegd dat alle landen hiervoor uiteindelijk hetzelfde rapportagemodel zullen hanteren.
Landen moeten hun inspanningen voor het terugdringen van CO2-uitstoot vastleggen in nationale plannen. Tijdens COP24 is afgesproken op welke wijze landen het ambitieniveau van die plannen elke vijf jaar zullen verhogen. Ook is afgesproken dat de discussie over het financieren van klimaatbeleid verbreed zal worden om investeringen meer in lijn te brengen met de doelen van het akkoord van Parijs
Het is tijdens COP24 helaas niet gelukt om bestaande afspraken over de internationale handel emissierechten verder uit te werken. De onderhandelingen daarover zullen worden voorgezet in aanloop naar een volgende klimaattop.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws