Aangepast zoeken

donderdag 6 december 2018

Dalende waterprijs, iets hogere drinkwaterrekening

Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea heeft haar tarieven voor 2019 bekendgemaakt. De prijs per 1000 liter drinkwater daalt licht, evenals de afgelopen jaren. Door verhoging van de btw zal de waterrekening voor de meeste huishoudens in 2019 toch iets hoger uitvallen. De tarieven zijn te vinden op de website van Dunea.

Drinkwaterbedrijf Dunea investeert structureel in het zo efficiënt mogelijk produceren van drinkwater om daarmee tegen zo laag mogelijke kosten lekker en betrouwbaar drinkwater te kunnen aanbieden aan haar consumenten. De afgelopen decennia heeft dit geresulteerd in dalende tarieven voor drinkwater. Zo ook in 2019. Per 1 januari 2019 kost duizend liter drinkwater € 0,98 exclusief btw. De nieuwe tarieven van Dunea zijn tijdens de aandeelhoudersvergadering op 22 november vastgesteld door de aandeelhoudende gemeenten.

Vastrecht
Naast de kosten voor het waterverbruik brengt Dunea haar klanten ook vastrecht in rekening, onder meer voor het onderhoud van het leidingnet en de zuiveringsinstallaties. Het vastrechttarief voor een basisaansluiting stijgt per 1 januari 2019 slechts met 26 cent voor een heel jaar. Het vastrecht voor de leveringscapaciteit van 2.500 liter per uur daalt. De tarieven voor grotere leveringscapaciteiten gaan omhoog.

Belastingen één derde van uw waterrekening
Huishoudens en bedrijven betalen, naast hun drinkwaterverbruik, ook een aantal overheidsheffingen via de waterrekening: precario op waterleidingen, Belasting op Leidingwater (BoL) en btw. Dit zijn kosten die Dunea aan de lokale of rijksoverheid moet betalen en daarom onderdeel uitmaken van de waterrekening.

"Vooral de voorgenomen btw-verhoging werkt het komende jaar door in de drinkwaterrekening," legt Dunea-directeur Wim Drossaert uit. "Veel klanten zullen onder de streep iets meer gaan betalen, ondanks de dalende waterprijs. Dat komt doordat btw niet alleen over het drinkwaterverbruik wordt berekend, maar over alle onderdelen van de waterrekening. Met de stijging van de btw naar 9% bestaat in ons leveringsgebied een waterrekening gemiddeld voor 33% uit belastingen."

Precario
Na 2020 zal de belastingdruk op de waterrekening dalen. Dan mogen gemeenten geen precario op kabels en leidingen in gemeentegrond meer in rekening brengen. De gemeente Hillegom is precario stapsgewijs aan het afbouwen en de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft precario in 2018 al helemaal afgeschaft.

Tarievenregeling
Voor een huishouden met een verbruik van 150 m3 per jaar betekenen de nieuwe tarieven een stijging van ongeveer 8 euro op de jaarafrekening. Op www.dunea.nl/tarieven is de complete tarievenregeling voor 2019 te vinden. Daar staan ook rekenvoorbeelden die inzicht geven in de opbouw van uw waterrekening.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws