Aangepast zoeken

maandag 10 december 2018

Burgemeester sluit Club Magnum voor 6 maanden

Brief burgemeester Aptroot aan de raad

Ik heb u toegezegd u nader te informeren over de besluitvorming ten aanzien van club Magnum (verder: de club). Ik heb vandaag besloten de club voor zes maanden te sluiten. Daarvoor heb ik de volgende argumenten:
 het is het tweede zeer ernstige incident dat binnen korte tijd bij deze club plaatsvindt;
 er is grote maatschappelijke onrust bij de leden en bezoekers van de omliggende (sport)clubs ontstaan. Dit is voor mij aanleiding om aanstaande maandag met bestuursleden van de omliggende (sport)clubs in gesprek te gaan;
 de club één van de veiligheidsafspraken niet volledig is nagekomen;
 het handhaven van de openbare orde voor mij van veel groter belang is dan de (financiële) belangen van de eigenaar van de club.

Bij mijn besluitvorming heb ik het feit dat de eigenaar van de club in zekere zin slachtoffer is van de incidenten meegewogen. Alles overziende ben ik echter van mening dat ik als het gaat om het handhaven van de openbare orde zelfs dit gegeven, het slachtofferschap, van minder belang acht. Daarin word ik gesterkt door recente uitspraken van rechters.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws