Aangepast zoeken

woensdag 14 november 2018

Er is hoop voor de wilde bij

Drie jaar Bijenlandschap in Zuid-Holland: succes voor wilde bijen

In 2015 ging Groene Cirkels Bijenlandschap in de regio rond Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn van start. Het doel: de achteruitgang van de wilde bij stoppen. En dat is voor het eerst in Nederland gelukt. Een recente telling laat een spectaculaire trendbreuk zien. Waar overal in Nederland een drastische achteruitgang van wilde bijen is te zien, is in het Groene Cirkel Bijenlandschap een toename van het aantal soorten bijen met 34% gemeten.  Ook zijn enkele zeldzame bijensoorten die leven in bloemrijk weidelandschap teruggekeerd.
Resultaten bijenmonitoring
In 2015 is op circa 50 locaties in het Bijenlandschap een nulmeting uitgevoerd van de aanwezige bijenfauna. Uit een recente telling blijkt in deze gebieden een enorme toename van bijensoorten.  Het aantal bijen is, in de korte periode van drie jaar, toegenomen van 68 naar 91 bijensoorten. 
Een fantastisch resultaat dat met relatief weinig middelen is bereikt  door een samenwerking tussen Wageningen , Naturalis,  Heineken, de gemeenten Leiderdorp, Leiden, Zoetermeer, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn en het Hoogheemraadschap van  Rijnland.
De partners geven het gebied meer kleur door de natuurgebieden en het stedelijk groen bloemrijker te maken, nestgelegenheid aan te leggen voor de bijen en bermen anders te maaien. In korte tijd werd het Bijenlandschap een begrip in de regio en nog steeds sluiten nieuwe deelnemers zich aan.
Provincie Zuid-Holland financierde het initiatief Groene Cirkel bijenlandschap  samen met fonds 1818.

Aan de slag met Bijenlandschap?
De provincie wil in heel Zuid-Holland bijenlandschappen aanleggen en zo één groot bloemrijk netwerk voor de bij in Zuid-Holland aanleggen.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws