Aangepast zoeken

dinsdag 9 januari 2018

Statement van Nefit voor de pers naar aanleiding van berichtgeving RTL Nieuws

Wij werden vanavond geconfronteerd met een nieuwsitem van RTL Nieuws, waarin gesproken wordt van een onderzoek dat RTL Nieuws heeft laten doen. Wij hebben nog niet de gelegenheid gehad om in detail te reageren op het onderzoek. Dat gaan wij uiteraard doen. Wij zijn geschrokken van de teneur van de berichtgeving en de aantoonbaar feitelijke onjuistheden hierin. Met name het feit dat Nefit zaken zou verzwijgen willen we met klem tegenspreken. Alle ons bekende incidenten, relevante feiten en rapporten zijn gedeeld met de verantwoordelijke autoriteiten. Om alle twijfel die door deze berichtgeving is ontstaan weg te nemen, zullen wij opdracht geven tot een onafhankelijk onderzoek naar de feiten.
Wij begrijpen heel goed dat mensen zich naar aanleiding van de berichtgeving zorgen maken. Voor alle duidelijkheid: de berichtgeving van RTL Nieuws betreft alleen TopLine toestellen uit de periode van 2006 t/m 2009. Wij kunnen in alle openheid stellen dat iedere twijfel aan het product door ons uitvoerig is en wordt onderzocht, in nauw contact met organisaties als KIWA en NVWA. Dit heeft in februari 2017 geleid tot de start van een preventieve vervangingsactie van de originele brander. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een toestel met de nieuwe brander op de juiste manier gesloten en volgens de voorschriften onderhouden, geen verhoogd risico voor de gebruiker en zijn omgeving kent.
Er zijn ons 12 gevallen van brandschade bekend bij de 128.000 ketels die we van dit type hebben verkocht in 2006 tot en met 2009. Dat zijn er 12 teveel en we doen er alles aan om meer gevallen te voorkomen. In overleg met de NVWA is afgesproken dat eind 2018 alle branders zijn vervangen, tijdens regulier onderhoud aan de ketel. Daarom is het belangrijk dat mensen hun ketel periodiek laten controleren volgens de voorschriften.
Daarnaast is gebleken dat een deel van de warmtewisselaars bij dit type toestel eerder defect raakt dan zou mogen worden verwacht. Dat vormt geen risico voor de veiligheid, maar het is natuurlijk niet de bedoeling. De wisselaar wordt in dat geval onder garantie vervangen. Als alternatief kan men het oude TopLine toestel (2006-2009) inruilen voor een nieuw Nefit toestel voor ruim de helft van de prijs.

Bovenstaande is een eerste reactie. Na bestudering van de berichtgeving zullen we op zo kort mogelijke termijn met een meer gedetailleerde reactie komen.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws