Aangepast zoeken

donderdag 7 september 2017

VVD wil meer ruimte voor Horeca

In lijn met de nieuwe Horecavisie, die deze maand in de gemeenteraad wordt besproken, wil de VVD meer ruimte maken voor Horeca in Zoetermeer. In het bijzonder wil de VVD nieuwe en vernieuwende horeca- en beleefconcepten de ruimte bieden in onze stad. Vicefractievoorzitter Lisette Meijer: 'Dat betekent dus dat we met elkaar moeten werken aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat dat vrij is van onnodige regelgeving.'
Het college schrijft terecht in de nieuwe Horecavisie dat voldoende belevenis in onze stad zorgt voor bruis en bijdraagt aan een gezond leefklimaat voor cultuur, verenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven. Diversiteit is dan wat de VVD betreft ook het sleutelwoord. Meijer: 'Het college stelt voor om Horeca thematisch te clusteren in onze stad. Het Stadshart als kloppend hart van de Horeca, de Dorpstraat meer kleinschalig en rond de Dobbe het thema kunstzinnig. De VVD vindt dit een goed streven, maar we willen niet dat deze thematische clustering belemmerend wordt voor ondernemers. Dus, daar waar mogelijk prima, maar het mag ondernemers niet beperken.'
Zoetermeer is de afgelopen vijf jaar veranderd van groeistad naar ontwikkelstad: de stad is dus nooit af. Met de actuele woningbouwagenda willen wij doorgroeien van gezinsstad naar complete stad met -naast gezinnen- ook voldoende woningaanbod voor jonge en oudere huishoudens. 'Met deze visie zetten we weer een stap als ontwikkelstad. Als derde stad van Zuid-Holland moeten we niet alleen focussen op fijn wonen en een goede infrastructuur, maar ook voldoende aanbod van recreatieve voorzieningen hebben. Horeca is daar een belangrijke van. En omdat we als stad blijven groeien, zullen we dus ook onze voorzieningen mee moeten laten groeien', aldus Meijer.

Groeiende horeca brengt ook andere uitdagingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een groter aantal bezoekers aan onze stad. Veiligheid en infrastructuur zijn daarom belangrijke thema’s om blijvend aandacht te geven. De VVD is daarom blij dat er rondom het uitgaansgebied taxistandplaatsen worden gerealiseerd en het Nachtnet Fiets komende jaren verder wordt uitgebreid. Daarnaast blijft de VVD zich inzetten voor een nóg beter OV, met name nachtverbindingen naar grote omliggende steden.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws