Aangepast zoeken

woensdag 13 september 2017

Ombudsman start onderzoek naar toegang tot zorg in sociaal domein

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de toegang tot zorg binnen het sociaal domein. Nog steeds ontvangt de ombudsman klachten van mensen die van het kastje naar de muur worden gestuurd door instanties. Al tijdens eerder onderzoek naar klachtbehandeling in het sociaal domein, "Terug aan tafel, samen de klacht oplossen" van maart 2017, constateerde de Nationale ombudsman dat het voor burgers niet altijd duidelijk is onder welke regeling hun zorg- of hulpvraag valt. Als sprake is van multi-problematiek en aanspraak gemaakt moet worden op voorzieningen vanuit verschillende wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg. Er ontstaat vaak verschil van mening tussen instanties over de vraag wie verantwoordelijk is voor de zorg die iemand nodig heeft. Met als gevolg dat iemand van het kastje naar de muur gestuurd wordt.

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een jongere die voor langere tijd begeleiding bij het wonen nodig heeft, maar waarvan nog niet zeker is of hij dit zijn hele leven nodig zal blijven hebben. Hij krijgt daarom geen indicatie van het CIZ op grond van de Wet langdurige zorg, terwijl de gemeente op grond van de jeugdwet de benodigde complexe zorg niet kan leveren.

Het voornaamste doel van het onderzoek is om structurele oplossingen te vinden voor deze problematiek. Hierbij worden ook andere rapporten, die onlangs over dit onderwerp zijn verschenen, geanalyseerd. Waar het onderzoek raakt aan rechten van kinderen, zal de Kinderombudsman nauw betrokken worden.
De Nationale ombudsman verwacht zijn onderzoek begin 2018 af te kunnen ronden.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws