Aangepast zoeken

donderdag 7 september 2017

Gymlessen voor kinderen met een motorische achterstand

Pro Patria start in samenwerking met Kentalis en Signtaal lessen Gym Extra voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar met een motorische achterstand. De lessen vinden elke maandag van 15.45 tot 16.45 plaats in de gymzaal van Kentalis, Meerzichtlaan 302.

Toen een moeder die op zoek was naar een speciale les voor haar dochter zich meldde bij Pro Patria is onderzocht of er een mogelijkheid bestaat om een les op te zetten voor kinderen met een motorische achterstand. Er is advies ingewonnen bij de KNGU. Op basis van dit advies is besloten een les Gym Extra op te gaan zetten voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar.  Er was direct ook een trainer die graag de lessen wilde gaan geven. Gelukkig waren zowel Kentalis als Signtaal enthousiast voor het opzetten van de lessen. En de moeder die met het idee was gekomen en ervaring heeft met het geven van gymlessen bood zich aan als assistent.

Gym Extra is een van de mogelijkheden binnen Aangepast Sporten. Centraal daarbij staan kinderen die een lichte motorische achterstand hebben in houding en bewegen. Soms durven kinderen vanwege een motorische achterstand, lichamelijke beperking of chronische aandoening niet deel te nemen aan het gymuurtje op school of aan een spelletje op straat. Kinderen met een licht motorische achterstand vallen letterlijk buiten de sportboot en verliezen daardoor het plezier in sport. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn!

Een uur gym per week is al voldoende om een motorische achterstand in te lopen. Vanuit een basis van plezier en zelfvertrouwen wordt bij Gym Extra gewerkt aan het verbeteren van de motoriek en het uitbreiden van bewegingspatronen. Kinderen leren tijdens de les om te gaan met hun beperkingen en hun eigen mogelijkheden ontdekken.

Met Gym Extra krijgen kinderen dus juist de kans met plezier deel te nemen aan bewegingsactiviteiten, zodat ze volop kunnen meedoen met de gymles en buitenspelen op school en op straat. En daardoor het plezier in bewegen te hervinden en daarmee ook het zelfvertrouwen op te vijzelen.

De leeftijdsgrenzen zijn uiteraard indicatief; in voorkomende gevallen kan hier in overleg van worden afgeweken. Denkt u dat uw kind goed op zijn plek zou zijn in deze les? Hij of zij is van harte welkom om eens vrijblijvend mee te komen doen! De nieuwe lessen gaan van start op 11 september a.s.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de trainster Marianne Gosselink via mariannegosselink@kpnmail.nl of 079-3214239.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws