Aangepast zoeken

donderdag 7 september 2017

Goedkeuring fusie Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum: Samen voor de beste medisch specialistische revalidatiezorg voor de regio

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stemt in met een fusie van Rijnlands Revalidatie Centrum (hoofdlocatie Leiden) en Sophia Revalidatie (hoofdlocatie Den Haag). De Raden van Bestuur van beide centra delen de overtuiging dat een fusie de regio zal verrijken. Een bundeling van krachten levert meerwaarde op voor patiënten, partners én medewerkers.

Frans van den Broek d’Obrenan (Raad van Bestuur Rijnlands Revalidatie Centrum): “Door samen te gaan, vergroten we onze slagkracht. We combineren kennis en kwaliteit, waardoor meer (financiële) ruimte ontstaat voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Ideeën en kansen voor betere zorg worden sneller benut en uitgevoerd. We zien nu al dat samenwerking mooie projecten oplevert, waarvan patiënten profiteren, bijvoorbeeld ons e-revalidatieproject FAST@HOME."

Willem Wiegersma (Raad van Bestuur Sophia Revalidatie): “We harmoniseren ons zorgaanbod en stemmen het zo goed mogelijk af met de ziekenhuizen in onze regio. Door concentratie van kleine hoog-complexe diagnosegroepen kunnen we makkelijker nieuwe expertise opbouwen. Ons aanbod voor de regio kan op deze manier zowel verbreden als verdiepen en voor medewerkers ontstaan nieuwe specialisatiemogelijkheden. Wij zien bovendien een regierol voor onze nieuwe organisatie weggelegd in het zorgnetwerk rondom een revalidatiepatiënt.”

Volgende stappen
Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum gaan zo snel mogelijk (in 2017) bestuurlijk fuseren. Dat betekent één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht voor twee organisaties. Per 1 januari 2019 volgt de juridische fusie en gaan beide organisaties op in één nieuwe organisatie.

Achtergrond fusie
De organisaties hebben veel gemeen: ze behandelen zo veel mogelijk volgens Evidence Based Practice (EBP); willen excelleren in de multidisciplinaire aanpak van complexe patiënten, continu vernieuwen en resultaten meten en inzichtelijk maken. De revalidatiezorg verandert momenteel sterk. Vlot kunnen inspelen op belangrijke ontwikkelingen, zoals thuis behandelen, stepped care (nooit zwaarder behandelen dan strikt noodzakelijk) en zorg op maat, is essentieel. Hiervoor moeten beide centra voorop blijven lopen bij het ontwikkelen, onderzoeken en toepassen van zorginnovaties. Flinke investeringen zijn vereist, ondanks beperkte financiële middelen. Tegelijkertijd worden kwaliteitseisen strenger, zorgverzekeraars kritischer en komen patiënten zieker naar revalidatiecentra toe vanuit de ziekenhuizen. Ook neemt het aantal nieuwe aanbieders van revalidatie toe, zoals de Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s) en de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Door een fusie kunnen RRC en Sophia Revalidatie samen hun ambities waarmaken in een veranderend speelveld.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws