Aangepast zoeken

zondag 13 augustus 2017

Partij voor de Dieren verbijsterd over te hoge gaswinning Westland

De Partij voor de Dieren is verbijsterd over de berichtgeving van het Staatstoezicht op de Mijnen dat er in strijd met de vergunning in het Westland ruim 300 procent te veel gas uit de bodem is gehaald. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur.

De Partij voor de Dieren wil weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) willens en wetens te veel gas uit de bodem in het Westland heeft gepompt. Verder wil de partij weten wat de gevolgen hiervan zijn voor de veiligheid van de inwoners in dat gebied en welke maatregelen er worden getroffen om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen. Ten slotte vraagt de partij of de provincie hierover overleg voert met het Rijk en wat hiervan de uitkomsten zijn.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: “Onze fractie vindt het onbegrijpelijk dat de NAM na de misère in Groningen opzettelijk ruim 300 procent te veel gas uit de bodem heeft gehaald in het Westland. Het lijkt erop dat de overheid niets heeft geleerd van de ernstige situatie in Groningen. Dit is onaanvaardbaar. De NAM moet haar verantwoordelijkheid nemen en niet uit winstbejag de veiligheid van mensen in gevaar brengen. Bovendien moet er strenger toezicht komen op de gaswinning.”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws