Aangepast zoeken

dinsdag 22 augustus 2017

Jagers in Groene Hart overtreden nog steeds de regels

Jagers in het Groene Hart blijken nog steeds zwanen te mishandelen. Ze snijden de dieren met een mes de strot door, wat verboden is. De Partij voor de Dieren en GroenLinks in Zuid-Holland hebben daarover aan de bel getrokken bij Gedeputeerde Staten. Die beloofden vorig jaar strengere regels op te stellen voor de zwanenjacht, maar dit heeft er niet toe geleid dat de zwanen niet meer worden mishandeld.

Uit een recent verschenen artikel in het tijdschrift Nieuwe Revu blijkt dat jagers in het Groene Hart een verboden methode hanteren om neergeschoten zwanen te doden.

Volgens de nieuwe Natuurbeschermingswet is het verboden dieren groter dan een eend de nek te breken. De jagers geven aan dat het breken van de nek de effectiefste manier is om een zwaan (of gans) te doden. Maar omdat dat niet meer mag wordt nu met een mes de strot doorgesneden, wat evenmin is toegestaan.

Het breken van de nek van zwanen kwam begin vorig jaar al aan het licht in een uitzending van het tv-programma Een Vandaag. Naar aanleiding van die uitzending vond op initiatief van de Partij voor de Dieren een debat plaats in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten zegden toen toe dat ze de provinciale ontheffing om zwanen te mogen doden zou aanscherpen.

Sindsdien hebben de Provinciale Staten daar niets meer over vernomen. Nu duidelijk is geworden dat jagers in het Groene Hart zwanen nog steeds op een barbaarse en verboden manier doden, is voor GroenLinks en de Partij voor de Dieren de maat vol. De partijen hebben samen een reeks vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Beide partijen willen weten of jagers nog steeds de nekken van zwanen breken en/of hen de strot doorsnijden en of er sowieso wel toezicht wordt gehouden op de zwanenjacht. Ook vragen ze het provinciebestuur maatregelen te treffen om het mishandelen van zwanen en ganzen in de toekomst te voorkomen.

Verder wijzen de GroenLinks en de Partij voor de Dieren er op dat in het provinciale Faunabeheerplan staat dat eerst moet worden geprobeerd de zwanen te verjagen voordat ze worden afgeschoten. Dat kan door het gebruik van bijvoorbeeld knalapparaten, vlaggen, linten of een waarschuwingsschot. Anders komen boeren niet in aanmerking voor vergoeding van schade aan hun gewassen.

De twee partijen vragen zich af of dergelijke preventieve maatregelen wel (voldoende) zijn genomen voordat de zwanen worden afgeschoten en of de provincie dit wel controleert. Daarom willen zij een overzicht van het aantal schademeldingen de afgelopen twee jaar, het schadebedrag en het aantal gedode zwanen. Ook willen zij weten of en hoe vaak de provincie toezicht laat houden op de ontheffing om zwanen te doden en of daarbij overtredingen zijn geconstateerd.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws