Aangepast zoeken

zondag 4 juni 2017

CDA: bewaking fietsenstalling Noordwaarts blijft behouden

ZOETERMEER - In Zoetermeer zijn nu nog vijf bewaakte openbare fietsenstallingen. Omdat de personele kosten voor die bewaking volgend jaar bijna 300.000 euro duurder zou uitpakken, stelde het college van B&W voor om bij twee van die stallingen de bewaking te laten vervallen. Dat zou onder andere het geval zijn bij de openbare fietsenstalling aan het Noordwaarts. Door een door het CDA en de PvdA ingediende motie blijft die bewaking nu behouden.

Doordat de gesubsidieerde ‘Zoetermeerbanen’, waar bij de bewaakte fietsenstallingen gebruik van wordt gemaakt, worden afgeschaft, gaan de kosten van de bewaking flink toenemen. Dat paste volgens het college van B&W niet meer binnen het budget, zodat er bezuinigd moest worden. Het voorstel was daarom om de bewaking bij onder andere de openbare fietsenstalling aan het Noordwaarts, tegenover de Zwaardslootseweg, te laten vervallen.

Fietsenstalling Noordwaarts
Om juist aan het Noordwaarts de bewaking van de fietsenstalling te laten vervallen bevreemdde de CDA-fractie in de gemeenteraad. “Er is bij die stalling weinig sociale controle mogelijk”, aldus Rob Wessels, gemeenteraadslid voor die partij. “De stalling is bijna helemaal dicht, zodat er geen zicht is op wat er zich in de stalling allemaal afspeelt. Bovendien heeft die stalling ook een bovenverdieping, waar fietsendieven helemaal vrij spel hebben.” Daardoor zouden fietsen, maar zeker ook de mensen die hun fiets daar stallen of komen ophalen, daar niet veilig zijn zonder aanwezige bewaking.

Bewaking blijft
“Om juist bij de fietsenstalling aan het Noordwaarts de bewaking weg te halen is de slechtst denkbare keuze”, aldus Wessels. “En dat er daarvoor in de plaats camera’s zouden komen te hangen, verandert daar niets aan. Zolang de camerabeelden niet constant real time worden bekeken en er niet onmiddellijk gereageerd kan worden op wat men er ziet gebeuren, betekenen camera’s niet zoveel voor de veiligheid.” Een amendement van het CDA en de PvdA riep daarom op om de bewaking bij de fietsenstalling aan het Noordwaarts te behouden en de noodzakelijke bezuiniging, als dat dan nodig is, te behalen bij een andere fietsenstalling. Die motie werd door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. De openbare fietsenstalling aan het Noordwaarts houdt dus haar bewaking.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws