Aangepast zoeken

zaterdag 17 juni 2017

Zoetermeer heeft lak aan de Wet Natuurbescherming

In Nederland hebben wij te maken met wetten en regels. Zoetermeer heeft hier soms lak aan.
Is ook gisteren gebleken tijdens het ‘schonen’ van de watergang het Tochtpad. In de Wet Natuurbescherming staat dat aangenomen kan worden dat alle inheemse vogels in de periode van 15 maart t/m 15 juli broeden en nestelen. Daarnaast kan het voorkomen dat in watergangen in betreffende periode amfibieën, kevers en andere insecten zich voortplanten.

In de Wet Natuurbescherming staat dat werkzaamheden in de periode van 15 maart t/m 15 juli in en om of nabij watergangen is verboden.

Indien vooraf een schouw is gehouden op aanwezigheid van nesten, amfibieën, beschermde beplanting en andere Flora en Fauna conform de lijst beschermde soorten en deze zijn niet aanwezig dan mogen de werkzaamheden plaats vinden.

Tot mijn verbazing houdt de gemeente hier zich totaal niet aan. Of moet ik zeggen de aannemer? Meerkoet nesten…totaal weggevaagd. De jongen zijn radeloos, het nest is weg. Orchideeën…weg. Amfibieën…weg.

Ik begrijp dat de nood hoger is dan de wet. Het Tochtpad groeit dicht. En wie is hier de verantwoordelijk voor? Niemand weet en zegt het.
Maar Zoetermeer….houdt je aan de Wet Natuurbescherming en wees zuinig op de natuur.

Richard Kolp, Technisch Adviseur aanleg, beheer buitenruimte en vegetatiedaken


NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws