Aangepast zoeken

zondag 11 juni 2017

Westhoek stopt als raadslid

SP Raadslid en tevens fractievoorzitter Daniël Westhoek heeft aangegeven per 3 juli 2017 te stoppen als gemeenteraadslid. Hij wil zich gaan richten op nieuwe uitdagingen die niet meer te combineren zijn met het raadslidmaatschap. Het bestuur van de SP afdeling Zoetermeer respecteert de keuze van Westhoek en bedankt hem voor zijn jarenlange inzet voor de SP en de stad Zoetermeer.

Afdelingsvoorzitter Ewout den Heijer: “Ik wil Daniël namens de SP bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de Zoetermeerse politiek en voor onze partij. Natuurlijk is het jammer om afscheid te moeten nemen, maar we respecteren de keuze van Daniël om zich te gaan richten op andere uitdagingen.”

In de 11 jaar dat Westhoek raadslid is geweest heeft hij zich voornamelijk ingezet voor goede en betaalbare zorg voor Zoetermeerse inwoners. Eerst met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007. Westhoek heeft meerdere rapporten uitgebracht over de problemen in de thuiszorg en een zwartboek over de misstanden in het voormalige verpleegtehuis Monteverdi. Toen het college eind 2014 voorstelde om de huishoudelijke hulp te gaan afschaffen was het Westhoek die met een doodskist naar de vergadering kwam om zichtbaar te maken waar het college mee bezig was, de huishoudelijke hulp ten grave te dragen. Een actie die goed typeert wat voor soort raadslid Westhoek was. Meedenken en concessie doen waar mogelijk, maar ook niet schromen om de grenzen op te zoeken om een standpunt kracht bij te zetten.

Maar Westhoek was niet alleen maar woordvoerder zorg. Westhoek heeft zich altijd erg verzet tegen huisuitzettingen. In zijn ogen een oplossing die tot op de dag van vandaag veel te snel wordt ingezet door een woningbouwcorporatie en waarbij er alleen maar verliezers zijn te betreuren. En het was Westhoek die samen met de ambtenaren van de afdeling Stadsbeheer Bureau Uitvoering (SBU) heeft geknokt voor goede ontslagvoorwaarden toen zij te horen kregen dat hun afdeling geprivatiseerd zou gaan worden. En recentelijke nog is het Buytenparktheater gered van de ondergang doordat Westhoek dit op de agenda van de raad wist te plaatsen.

Daniël Westhoek: “Ik kijk met een tevreden gevoel terug op de 11 jaar dat ik raadslid heb mogen zijn voor deze stad. Natuurlijk had ik 11 jaar geleden verwacht dat ik wel even mijn socialistische idealen werkelijkheid zou laten worden in Zoetermeer. Ik moet concluderen dat me dat niet gelukt is. Het is bij kleine successen gebleven. Maar wel successen die hebben bijgedragen aan een socialer Zoetermeer.”


Over de opvolging van Westhoek als raadslid en de invulling van het fractievoorzitterschap wordt momenteel nog gesproken. Hierover zal het bestuur van de SP afdeling Zoetermeer op een later tijdstip mededelingen doen.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws