Aangepast zoeken

zaterdag 3 juni 2017

Verbied drones boven natuurgebieden

Het komt steeds vaker voor dat er met drones wordt gevlogen in en boven natuurgebieden. Dat zorgt voor verstoring van vogels en andere dieren. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil daarom dat er een  verbod op drones wordt ingesteld in natuurgebieden en zeker Natura 2000-gebieden.

Eigenaren van drones laten hun onbemande, op afstand bestuurde vliegtuigjes vaak boven natuurgebieden vliegen om filmpjes te maken. Zij hebben echter niet in de gaten dat zij daarmee de vogels en andere dieren in die gebieden verstoren. Beheerders van natuurgebieden kunnen daar weinig tegen doen omdat er geen of onvoldoende regels zijn en omdat er vaak geen direct aantoonbaar gevaar dreigt voor het doel – natuurbehoud – waarvoor zo’n gebied is aangewezen.

Om te voorkomen dat iedereen zijn gang kan gaan met drones in natuurgebieden, pleit de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland voor een verbod op het vliegen met drones in Natura 2000- en andere natuurgebieden. Dit verbod kan door het Rijk worden ingesteld. Daarom zou het provinciebestuur bij de rijksoverheid moeten aandringen op een verbod op het vliegen met drones in natuurgebieden in Zuid-Holland.

De provincies Zeeland en Noord-Holland hebben verder aanvullende provinciale regels over het gebruik van drones opgesteld. De Partij voor de Dieren wil dat Zuid-Holland dit ook gaat doen.
Verder stelt de Partij voor de Dieren voor om drone-eigenaren te informeren over de (toekomstige) regels rondom het dronegebruik en hen ook te wijzen op de risico’s die deze vliegtuigjes vormen voor het verstoren van de natuur.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws