Aangepast zoeken

zaterdag 3 juni 2017

SP tegen afschaffen bewaakte fietsenstallingen

De SP heeft afgelopen maandag tegen het voorstel gestemd om de bewaakte fietsenstallingen in zijn huidige vorm af te schaffen. Afgelopen najaar heeft de SP nog gepleit voor het behoud van de bewaakte fietsenstallingen. Op schriftelijke vragen van de SP antwoordde het college toen nog dat het uitgangspunt was dat er niets zou veranderen. Helaas is het college, en nu ook de meerderheid van de gemeenteraad, daarop teruggekomen.

De gemeente heeft het contract met Biesieklette, het bedrijf dat de fietsenstallingen al jarenlang beheerd, opgezegd. In plaats daarvan wil de gemeente de fietsenstallingen aanbesteden en door een marktpartij laten beheren. Er is echter geen marktpartij die de fietsenstallingen in zijn huidige vorm wil beheren. Daarom is nu besloten om in plaats van vijf maar drie bewaakte fietsenstallingen te behouden die ook nog eens minder lang open zijn.

De SP heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering voorgesteld om niet het geld maar de kwaliteit leidend te laten zijn in de aanbesteding. Door in de aanbesteding op te nemen welke kwaliteit we willen, namelijk de bewaakte fietsenstallingen met de huidige openingstijden en met de huidige tariefstructuur, die beheerd worden door werknemers met een arbeidsovereenkomst tegen een fatsoenlijk loon. Dat kunnen mensen in de bijstand zijn, die bijvoorbeeld in combinatie met een opleiding in de sector Motorvoertuigen en Tweewielerbranche, kunnen doorstromen naar werk in die sector, of mensen met een WSW-dienstverband die daar duurzaam gedetacheerd kunnen worden.

Helaas vond de meerderheid van de gemeenteraad het budget belangrijker dan mensen aan het werk te helpen en te houden. Alternatieven van de SP om binnen het beknibbelde budget de bewaakte fietsenstallingen toch ongewijzigd open te houden werden door de wethouder niet serieus genomen. Met dit besluit gaan er niet alleen bewaakte fietsenstallingen verloren maar ook werkgelegenheid en kansen voor mensen op de arbeidsmarkt. De SP had graag beide behouden, maar daar was helaas geen meerderheid voor.    


Raadslid Lennart Feijen “De gemeente bezuinigt op de bewaakte fietsenstallingen omdat dit zogenaamd niet meer binnen het budget zou passen. De voornaamste reden hiervoor is dat de gemeente te gierig is om alle mensen die in de fietsenstallingen werken een fatsoenlijk loon te betalen. Het beheer aan de markt overlaten is geen oplossing. Het zorgt ervoor dat de kwaliteit, werkgelegenheid en sociale veiligheid achteruit gaat omdat het budget centraal staat in plaats van de kwaliteit. De SP had graag gezien dat de bewaakte fietsenstallingen zouden blijven en de bijbehorende werkgelegenheid in stand bleef. Een meerderheid van de gemeenteraad zag dit helaas anders.”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws