Aangepast zoeken

zaterdag 3 juni 2017

SP presenteert aanvalsplan Armoede

De SP heeft een initiatiefvoorstel ingediend om de armoede in de stad te lijf te gaan. Dit aanvalsplan armoede ligt in lijn met het verkiezingsprogramma van de SP. Zo wil de SP extra minimaregelingen invoeren, zoals een witgoedregeling, kortingskaart voor het OV en een kledingregeling. Aan de andere kant wil de SP de inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor minimaregelingen verhogen.

Sinds de crisis is de armoede ook in Zoetermeer toegenomen, in 2014 was het aantal minimahuishoudens zelfs 13% van het totaal aantal huishoudens. Nu de economische situatie verbeterd is, en ook de gemeente geld over heeft, is het tijd om te investeren in mensen in plaats van in stenen. 
De SP wil met het armoedeplan mensen met een minimuminkomen wat meer lucht geven. Als mensen wat meer te besteden hebben kunnen ze makkelijker rondkomen en komen ze minder snel in de schulden, of worden deze in ieder geval niet erger. Als zij zich minder zorgen over hun financiële situatie hoeven te maken kunnen zij zich meer richten om uit hun situatie te komen en zich meer richten op het zoeken van een betaalde baan.

Het aanvalsplan armoede is mede tot stand gekomen door bijdragen van de Formulierenbrigade, LIMOR, Palet Welzijn, Schuldhulpmaatje, SOS Zoetermeer, Stichting Mensen in de Minima, Stichting Piezo, Thuisadministratie en de Voedselbank. Het initiatiefvoorstel zal op maandag 6 juni in de commissie Samenleving worden besproken.


Raadslid Lennart Feijen “De SP wil met dit aanvalsplan armoede mensen in de minima wat meer te besteden geven zodat zij kunnen rondkomen en niet (verder) in de schulden raken. Voor deze mensen is de crisis namelijk nog steeds niet voorbij. Als zij minder financiële zorgen hebben, kunnen ze zich meer richten om uit hun situatie te komen en om betaald werk te zoeken. Aangezien de gemeente wederom miljoenen over heeft is daar ook geld voor. De SP kiest er dan ook voor om nu te investeren in mensen in plaats van in stenen.”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws