Aangepast zoeken

zondag 11 juni 2017

SP in Provinciale Staten kritisch over HOM

De SP-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland vraagt zich af of een outlet center in Zoetermeer wel zo'n goed idee is. Nu er in de provincie uiterst veel winkelruimte leeg staat roept het vragen op of het bouwen van een zeer groot aantal vierkante meters nieuwe winkelruimte wel zal leiden tot verbetering van de economische infrastructuur. Bovendien is het twijfelachtig of de stad Zoetermeer - die volgens de naoorlogse plannen is gebouwd als woonstad en niet als trekker van een miljoenenpubliek - en de wegen er naartoe in de omliggende gemeenten wel in staat zijn om de grote extra verkeersstromen te gaan opvangen. Want die zullen er zeker komen. De plannen gaan immers in de richting van miljoenen extra winkelbezoekers uit verre omstreken.

Als de gemeenteraad van Zoetermeer instemt met de wijziging van het bestemmingsplan die de HOM mogelijk moet maken, dan zal ook de provincie zich over deze plannen moeten buigen om te bekijken of deze wel passen in het provinciale beleid. De SP-statenfractie wil zich daarom nu al verdiepen in hoe de bevolking van Zuid-Holland aankijkt tegen de veranderingen die  de HOM met zich zal meebrengen. Op 21 juni a.s. om 19.00 uur is er een publieksbijeenkomst in het Provinciehuis in Den Haag waar mensen hun mening kunnen geven. 


NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws