Aangepast zoeken

vrijdag 23 juni 2017

Groen licht voor ontsluitingsweg Nutricia

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan voor de aanleg van de alternatieve ontsluitingsroute voor het vrachtverkeer van Nutricia. Deze route ontsluit zowel het af- als aanrijdend vrachtverkeer aan de achterkant van Nutricia, langs de A12, waar ook de nieuwe ingang komt. Wethouder Marc Rosier: 'We zetten hiermee een grote stap naar een veilige en duurzame oplossing. En het vrachtverkeer van Nutricia gaat niet meer door het Dorp. Daar ben ik erg blij om.'

De ontsluiting van Nutricia speelt al vele jaren. Met dit voorstel denkt het college eindelijk een veilige en goede oplossing gevonden te hebben. Afgelopen maanden heeft de gemeente de nieuwe route technisch en ruimtelijke uitgewerkt en zijn er gesprekken gevoerd met verschillende betrokken partijen. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen.

Ontsluitingsroute

Als het traject aangelegd is kan het vrachtverkeer van Nutricia vanaf de A12 via de Oostweg het bedrijventerrein Rokkehage oprijden. Vervolgens rijden de vrachtwagens via de Industrieweg de Rokkeveenseweg op aan de oostzijde van de gevangenis. Vanaf de bocht wordt een nieuwe weg aangelegd evenwijdig aan de A12. Het traject loopt over de fietstunnel, zodat de hoofdfietsverbinding waar veel scholieren gebruik van maken vrij blijft liggen. Vervolgens loopt het traject naar de nieuwe ingang van Nutricia.

Kosten

Het college vraagt de gemeenteraad geld beschikbaar te stellen voor de ontsluiting maar verwacht daarnaast ook een substantiële bijdrage van andere betrokken partijen zoals Nutricia, de ontwikkelaar van het naastgelegen woningbouwterrein. Mogelijk kan de Metropoolregio ook bijdragen. Hierover wordt met deze partijen gesproken.

Planning

Na de zomer zal de gemeenteraad met de wethouder praten over het voorstel Bij een positief besluit en voldoende financiering kan in de loop van 2018 gestart worden met de aanleg van de weg. Naar aanleiding van de raadsbehandeling organiseert de gemeente een bewonersavond. Tijdens deze avond kunnen omwonenden, bedrijven en andere belanghebbende informatie krijgen over de plannen en met de gemeente van gedachten wisselen over de inrichting van de weg. Zij worden hiervoor per brief uitgenodigd.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws