Aangepast zoeken

vrijdag 23 juni 2017

Gemeente biedt steun na partnerverlies

Wie een levenspartner verliest, heeft steun nodig. Steun in het omgaan met het verdriet, steun bij de enorme lijst met praktische beslommeringen die op een weduwe of weduwnaar af komen en steun om op een gegeven moment ook weer vooruit te kunnen kijken.

In de gemeente Zwolle is die steun de afgelopen anderhalf jaar geboden met de pilot ‘steun na partnerverlies’. De nabestaanden die ondersteuning kregen laten weten dat dit voor hen van grote waarde is geweest. Dankzij de pilot konden zij hun verhaal kwijt bij mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, werden ze praktisch ondersteund en ontstond er meer begrip in hun omgeving.

De organisatie die de pilot uitvoerde, stichting Wijz, zegt dat het ontwikkelde aanbod een bijdrage levert aan het voorkomen van uitval van nabestaanden (en kinderen) op een later moment. Vanwege de positieve resultaten heeft de gemeente Zwolle besloten de activiteiten voort te zetten als regulier aanbod.

Dankzij een uitgebreide beschrijving van de gebruikte methodieken is de pilot geschikt voor overdracht naar andere gemeenten. De handreiking voor gemeenten en overige ondersteunende informatie is te vinden op de website www.steunnapartnerverlieszwolle.nl/overdracht.

Zo kunnen ook andere gemeenten de ervaringen van Zwolle gebruiken. Zodat nabestaanden gepaste ondersteuning krijgen na het overlijden van hun partner.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads