Aangepast zoeken

maandag 19 juni 2017

Den Haag biedt Madurodam ruimte: investeren in groen en banen

De belangrijkste toeristische trekpleister van Den Haag krijgt 0,6 hectare uitbreidings-ruimte in het omliggende groengebied. Door gedeeltelijk te bouwen op het huidige terrein, het voorplein en een beperkte uitbreiding in het bos krijgt Madurodam de benodigde ruimte voor hun langgekoesterde wens om het park toekomstbestendig te maken. Daardoor kan de economische bijdrage van de miniatuurstad, die nu jaarlijks al € 27 miljoen en 500 banen bijdraagt aan de regionale economie, toenemen tot € 35 miljoen en 647 banen. Dat stelt het Haagse college van Burgemeester en Wethouders voor aan de Haagse gemeenteraad.

Het attractiepark ligt op een prachtige plek in de stad en aan de rand van meerdere parken. Uitbreiding van het attractiepark tast dan ook onvermijdelijk de Stedelijke Groene Hoofdstructuur aan. Daarom stelt het college hoge ambities en leggen ze belangrijke eisen op aan Madurodam waar het gaat om ecologie en natuur. Wethouder Revis (Stadsontwikkeling Kerngebieden, VVD) heeft lang overlegd met Madurodam. "De manier waarop Madurodam heeft meegewerkt om binnen onze randvoorwaarden uit te kunnen breiden is een groot compliment waard. Ze geven in hun uiteindelijke plan op een heel goede manier invulling aan onze ecologische eisen. Naast de wettelijke compensatie van de vierkante meters voegen ze nu ook enorme kwaliteit toe aan het groen. Bijvoorbeeld door het toevoegen van 1 hectare bos langs de Koninginnegracht en door van de daken van hun nieuwe bebouwing een echte boszoom te maken. Daardoor verenigen we een investering in het groen met een gezonde economische toekomst voor Madurodam. Een win-win oplossing."

Wethouder Klein (Stedelijke economie, CDA) is blij dat Madurodam ruimte krijgt om te innoveren en investeren. "Madurodam is als een van de bekendste dagattracties van Nederland een toeristische trekpleister van Den Haag en met € 27 miljoen bestedingen en 500 banen in de regio van majeure economische betekenis voor de stad en voor de werkgelegenheid. Voor de toekomst van het attractiepark is het essentieel dat zij blijft vernieuwen. Nu kan de economische bijdrage van Madurodam in de regio toenemen tot € 35 miljoen en 647 banen. Dat zijn échte banen, die de regio hard nodig heeft. Het creëren van meer werkgelegenheid was een van de belangrijkste doelen van deze coalitie. Op dit voorstel kan de hele coalitie dan ook trots zijn."

Twee jaar geleden benaderde Madurodam het gemeentebestuur met de wens om maar liefst 4,5 hectare bos te gebruiken voor haar uitbreiding. Na een lang proces van afstemming met gemeente en met de omgeving, heeft Madurodam een plan dat hun economische behoeften en de belangen van behoud van het groen verenigt. De uitbreiding wordt veel kleiner: circa 0,6 hectare. Ter compensatie neemt Madurodam diverse ecologische maatregelen in en rondom het park met onder andere een ecowal en groene daken. De bomen die moeten worden gekapt, worden gecompenseerd en geplant in de nabijheid. Het verlies aan bos wordt gecompenseerd door het vormen van een bos van circa 1 hectare tussen de Scheveningse Bosjes en het Sint Hubertuspark. Verder wordt een gebied van 0,65 hectare naast de Kwekerijweg toegevoegd aan de Stedelijke Groene Hoofdstructuur zodat de oppervlakte van de Hoofdstructuur per saldo iets toeneemt.

De Haagse gemeenteraad zal zich naar verwachting voor de zomer uitspreken over het voorstel van het college. Als de raad instemt, kan Madurodam de plannen verder uitwerken met betrokkenheid van specialisten en omwonenden.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws