Aangepast zoeken

zaterdag 17 juni 2017

Agent buiten functie gesteld wegens vermoeden ernstig plichtsverzuim

Den Haag - De eenheidsleiding van de politie Den Haag heeft een agent, die onlangs door het OM als verdachte van schending van het ambtsgeheim en ambtelijke corruptie is aangemerkt, op 16 juni 2017 buiten functie gesteld wegens een ernstig vermoeden van plichtsverzuim. Plichtsverzuim is aan de orde als een politieambtenaar niet doet wat hij moest doen of iets doet wat hij moest nalaten (artikel 76 van het Besluit algemene rechtspositie politie). In dit geval heeft het verzuim te maken met het misbruiken van de positie van de medewerker en zijn bevoegdheden als politieambtenaar.

Bij een aanwijzing dat een politiemedewerker een strafbaar feit heeft begaan of ernstig plichtsverzuim heeft gepleegd, stelt het Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie altijd een intern onderzoek in. Over dit onderzoek kunnen geen verdere mededelingen worden gedaan.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws