Zoetermeer - Zeven zorgverzekeraars deden in 2015 aangifte van declaratiefraude in de zorg door meerdere verdachten. Hierop starten rechercheurs een fraude onderzoek. In mei hoorden rechercheurs vijf verdachten voor hun betrokkenheid bij valsheid in geschrifte en oplichting. Dinsdag 23 mei werd de laatste verdachte gehoord. Tegen alle vijf is proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie neemt in deze zaak een vervolgbeslissing.

De zorgfraude werd in 2015 ontdekt en bestreek de periode 2013 tot en met 2015. Meerdere verdachten dienden valse facturen van zorgverleners in bij in totaal zeven zorgverzekeraars. Naar aanleiding van deze declaraties kregen de verdachten uitbetalingen van de zorgverzekeraars op hun bankrekening gestort.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking tussen de politie en de recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW. In Nederland hechten we aan goede gezondheidszorg. Een groot deel van de Nederlandse begroting wordt daar aan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Fraude met zorggelden kan ons zorgstelsel ondermijnen. Daarom treden overheid en ketenpartners hier krachtig tegen op.